Rezultati provedene studije: „Sudjelovanje Republike Hrvatske u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020.“

Nacionalna studija o sudjelovanju Republike Hrvatske u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije - Obzor 2020. imala je cilj istražiti elemente provedbe programa Obzor 2020. kao i njihov utjecaj na nacionalni znanstveno-inovacijski sustav te identificirati izazove s kojima se susreću hrvatski prijavitelji i korisnici u sklopu ovog programa.

Za izradu studije koristili su se podatci dobiveni provođenjem anketa i intervjua s različitim dionicima vezanima uz projekte Okvirnog programa za istraživanje i inovacije - Obzor 2020. te podatci iz relevantnih podatkovnih izvora kao što je sustav za provedbu i praćenje projekata Europske komisije Community Research and Development Information Service (CORDIS).

Studija se odnosi na provedbu programa Obzor 2020. u razdoblju od 2014. do kraja 2021. godine te se u njoj analiziraju aktivnosti hrvatskih prijavitelja, ali i prijavitelja iz drugih zemalja članica Europske unije.

Studija o sudjelovanju Republike Hrvatske u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije - Obzor 2020. omogućit će pripremu odgovarajućih mehanizama te pridonijeti povećanju kompetitivnosti i ostvarenju potencijala nacionalnoga znanstveno-inovacijskog sustava u Europskome istraživačkom prostoru povećanjem kvalitete i broja projektnih prijedloga, a posljedično i uspješnosti hrvatskih prijavitelja u sklopu novog programa Obzor Europa.

Pisane vijesti | Projekti | Znanost i tehnologija