Odluka o proširenju djelatnosti za školske ustanove izvođenjem novih programa

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-03/23-06/00007
URBROJ: 533-05-23-0008
Zagreb, 28. travnja 2023.
 
Na temelju članka 9., stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019, 64/2020 i 151/2022) ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za financije (KLASA: 602-01/23-01/7; URBROJ: 513-05-01-23-4, od 21. travnja 2023. godine) donosi 
 
ODLUKU
o proširenju djelatnosti za školske ustanove izvođenjem novih programa 
 
I.
 
Ovom Odlukom proširuje se djelatnost školskih ustanova uvrštenih u Mrežu osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine, broj 70/2011, 62/2017 i 86/2018), izvođenjem novih programa.
 
II.
 
Popis školskih ustanova iz točke I. ove Odluke s pripadajućim novim programima sastavni je dio ove Odluke. 
 
III. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs
 
 
Tablica: Popis školskih ustanova s pripadajućim novim programima
 
Naziv školske ustanove Novi program
1. Tehnička škola Kutina CNC operater/CNC operaterka
2. Poljoprivredno-prehrambena škola Požega Poljoprivredni gospodarstvenik
3. Srednja škola Arboretum Opeka, Vinica Konobar - JMO
4. Tehnička škola Nikole Tesle, Vukovar Obućar - JMO
5. Prva srednja škola Beli Manastir Mehaničar poljoprivredne mehanizacije
6. Srednja škola Ludbreg Elektroinstalater - JMO
7. Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik Web dizajner
8. Srednja škola Čakovec Farmaceutski tehničar/Farmaceutska tehničarka
9. Obrtnička škola Koprivnica Tehničar za elektroniku
10. Strukovna škola Đurđevac Web dizajner
11. Tehnička škola Sisak Kemijski tehničar
12. Srednja škola Ivan Švear Ivanić-Grad Fizioterapeutski tehničar/Fizioterapeutska tehničarka
13. Srednja gospodarska škola Križevci Agroturistički tehničar
14. Srednja škola Ivanec Strojarski računalni tehničar
15. Medicinska škola Pula Zdravstveno-laboratorijski tehničar/Zdravstveno laboratorijska tehničarka
16. Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj Grafički tehničar pripreme; Grafički tehničar tiska; Grafički tehničar dorade
17. Srednja škola Novi Marof Tehničar za računalstvo
18. Strukovna škola Gospić Tehničar geodezije i geoinformatike
19. Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek Kozmetičar prema dualnom modelu obrazovanja
20. Gospodarska škola Varaždin Jezična gimnazija
21. Katolička gimnazija s pravom javnosti Požega Jezična gimnazija
22. Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci Prirodoslovna gimnazija
23. Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik Prirodoslovna gimnazija
24. IX. gimnazija Zagreb Prirodoslovno-matematička gimnazija
25. Glazbena škola Blagoje Bersa Zadar Oboa (srednja škola)
26. Glazbena škola Vatroslava Lisinskog Bjelovar Tambure (srednja škola)
27. Glazbena škola Frana Lhotke Sisak Violončelo (srednja škola)
28. Glazbena škola u Varaždinu Udaraljke
29. Glazbena škola Jan Vlašimsky Virovitica Udaraljke
30. Osnovna glazbena škola Borisa Papandopula Kutina Saksofon (osnovna škola)
31. Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica Violina (osnovna škola)
 
 
 
 
 
 
 


Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje