Odluka o utvrđivanju cijene usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2024. godini

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-03/23-08/00787
URBROJ: 533-05-23-0001
Zagreb, 18. prosinca 2023.
 
Na temelju članka 134. stavka 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) ministar znanosti i obrazovanja donosi
 
ODLUKU
o utvrđivanju cijene usluge smještaja i prehrane učenika
u učeničkim domovima u 2024. godini
 
I.
 
Utvrđuje se ukupna cijena usluge smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u 2024. godini.
 
II.
 
Ukupna cijena smještaja i prehrane za redovite učenike srednjih škola u učeničkom domu u 2024. godini iznosi najviše do 167,24 eura mjesečno.
 
III.
 
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za sufinanciranje potpore smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima na temelju članka 143. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u iznosu od 83,62 eura mjesečno po učeniku.
 
IV.
 
Razliku do ukupne cijene smještaja i prehrane iz točke II. ove odluke, a najviše do 83,62 eura mjesečno, osiguravaju roditelji/skrbnici učenika korisnika ili županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Međusobna prava i obveze roditelja/skrbnika učenika korisnika ili županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad i učeničkog doma utvrđuju se ugovorom između roditelja/skrbnika učenika korisnika ili županijske službe Hrvatskog zavoda za socijalni rad i učeničkog doma.
 
V.
 
Potpora za sufinanciranje smještaja i prehrane osigurana je za redovite učenike koji su hrvatski državljani i imaju stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj te djecu državljana država članica Europske unije na temelju članka 45. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Učenici koji su hrvatski državljani bez stalnog prebivališta u Republici Hrvatskoj te državljani zemalja izvan Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije, plaćaju ekonomsku cijenu smještaja i prehrane u učeničkom domu, osim ako to nije drukčije uređeno međudržavnim ugovorom.
 
VI.
 
Ova odluka stupa na snagu dana 1. siječnja 2024. godine.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Odgoj i obrazovanje