Odluka o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 404-02/22-01/00207
URBROJ: 533-02-22-0001
Zagreb, 30. prosinca 2022. 


Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19.) ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donosi  
 
O D L U K U
o utvrđivanju normativa prostora građevina osnovnih škola
 
I.

Ovom Odlukom utvrđuju se normativi prostora građevina osnovnih škola koji se primjenjuju na projekte izgradnje novih građevina i rekonstrukcije postojećih građevina.
 
II.

Na projekte izgradnje novih građevina i rekonstrukcije postojećih građevina osnovnih škola primjenjuju se Normativi dimenzioniranja prostora osnovnih škola u Republici Hrvatskoj 2022  koji čine sastavni dio ove Odluke.
 
III.

Osnivač je dužan ishoditi suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja da je idejno rješenje zahvata u prostoru za osnovne škole u skladu sa Normativima iz točke II. ove Odluke uzimajući u obzir demografska kretanja i optimizaciju veličine razrednih odjela.
 
IV.

Stavlja se van snage Odluka o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta (KLASA: 404-03/13-01/00024, URBROJ: 533-18-13-0001 od 18. travnja 2013. godine) u dijelu koji se odnosi na projekte izgradnje novih građevina i rekonstrukcije postojećih građevina osnovnih škola, osim odredaba točaka IX. i X. kojima su utvrđeni normativi opreme osnovnih škola.
 
 
V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs

 

Pisane vijesti | Odluke | Osnovno obrazovanje