Odluka o visini iznosa novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024.

U skladu s člankom 12. stavkom 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 114/2023.) ministar znanosti i obrazovanja donosi Odluku o visini iznosa novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024.


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 402-02/23-01/00274
URBROJ: 533-04-23-0001
 
Zagreb, 12. listopada 2023.
 
Na temelju članka 12. stavka 1. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 114/2023), ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donosi
 
ODLUKU
o visini iznosa novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza
za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024.
 
I.
 
Ovom odlukom utvrđuje se visina mjesečnog iznosa novčane potpore za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom za akademsku godinu 2023./2024. u iznosu od 250,00 eura.
 
II.
 
Sredstva za novčanu potporu za pokriće dijela troškova prijevoza za studente s invaliditetom osigurana su u Državnome proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (Narodne novine, broj 145/2022 i 63/2023), Razdjel 080 - Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005, a teretit će Aktivnost A621058 - Program poboljšanja studentskog standarda, Konto 372 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna. 
 
III.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs


Pisane vijesti | Odluke | Visoko obrazovanje