Održan prvi sastanak projektnih partnera projekta Effective partnership for enhanced recognition / Učinkovito partnerstvo za unaprijeđeno priznavanje/EPER, 4. srpnja 2019. godine u Zagrebu

Slika \slike\Vijesti\2019\7\1. Uvodna konferencija EPER 4-7-2019.jpg

U četvrtak, 4. srpnja 2019. godine, u hotelu Capital u Zagrebu održan je prvi sastanak članica projektnog tima, projektnih partnera i članova Upravljačkog odbora projekta EPER.

Prvi sastanak  poslužio je za međusobno upoznavanje, predstavljanje projekta i projektnih aktivnosti, kao i za raspravu o okvirnome Planu rada.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske nositelj je projekta Effective partnership for enhanced recognition/EPER iz poziva Erasmus+ programa Key Action 3 - Support to the implementation of EHEA reforms. Partnerske institucije na projektu su: Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja u Mostaru, Ministarstvo obrazovanja i znanosti Sjeverne Makedonije, Ministarstvo obrazovanja Crne Gore te Ministarstvo obrazovanja, znanosti i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Projekt EPER ima za cilj stvaranje partnerstva i pozitivne sinergije za punu provedbu Lisabonske konvencije o priznavanju u Republici Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji (zemlje jugoistočne Europe).

Na sastanku se razgovaralo o aktivnostima  iz Opisa projekta: novom pravnom okviru za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj te  podršci partnerskim zemljama jugoistočne Europe da bi se ostvarila puna provedba načela Lisabonske konvencije o priznavanju. Ostale aktivnosti predviđene projektom uključuju: izradu web stranice, PLA, studijska putovanja, sudjelovanje na međunarodnim događanjima i rad Radne skupine za izradu novog pravnog okvira u Republici Hrvatskoj.

Predstavljene su i zadaće Upravljačkog odbora projekta EPER koje uključuju praćenje provedbe projektnih aktivnosti predviđenih Opisom projekta, pružanje stručne podrške i davanje mišljenja o publikacijama i stručnim dokumentima izrađenim na projektu, koordinaciju s dionicima na razini zemlje partnera i suradnju s projektnim timom u provedbi aktivnosti i diseminaciji projektnih rezultata u nacionalnim okvirima pojedinih zemalja partnera.
 

Pisane vijesti | Projekti | Visoko obrazovanje