Održana konferencija „Hrvatski kvalifikacijski okvir - prilika za provedbu cjelovite reforme obrazovanja“

  • Slika
  • Slika
U hotelu „The Westin“ u Zagrebu, 4. prosinca 2017. godine u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja održana je konferencija Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala „Hrvatski kvalifikacijski okvir – prilika za provedbu cjelovite reforme obrazovanja“.

Mnogobrojni govornici iz različitih područja predstavili su sudionicima konferencije teme čija je zajednička poveznica bila unaprjeđenje kvalitete obrazovanja.

Konferenciju je otvorila predsjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala (NVRLJP), prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić. Nakon pozdravnih riječi istaknula je HKO kao najvažniji alat NVRLJP-a za izvršavanje zadaća predviđenih zakonom. S obzirom na navedene zadaće NVRLJP-a u razvoju ljudskih potencijala, praćenju rada sektorskih vijeća, a posebice izrađivanju strateških dokumenata preporuka o planiranju razvoja ljudskih potencijala u svim segmentima odgojno-obrazovnoga procesa, predstavila je sažetak dosadašnjega rada NVRLJP-a. Predsjednica NVRLJP-a opisala je sada već tradicionalnu konferenciju kao važan forum razmjene iskustava dionika obrazovnoga sustava i tržišta rada.

Sudionike je zatim pozdravila i državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, gospođa Katarina Ivanković-Knežević, koja je napomenula kako je od 4. prosinca 2017. godine otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga za projekt Internacionalizacija visokog obrazovanja koji sufinancira Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda. Cilj projekta je podići razinu osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju povećanjem broja združenih studija na stranim jezicima, ali i povećanjem broja studijskih programa i kolegija na stranim jezicima.

Na posljetku, sudionike je pozdravila ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak koja je istaknula važnost Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (HKO) kao instrumenta za provedbu cjelovite reforme obrazovanja na svim razinama: kurikularnoj reformi u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, unaprjeđenju kvalitete i sustava osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te unaprjeđenju sustava obrazovanja odraslih osoba primjenom načela cjeloživotnog učenja.

Uvodna plenarna predavanja održali su Mario Bebić iz Hrvatske pošte, Elido Bandelj iz Centra za strukovno obrazovanje Slovenije te Jasmina Lukačević iz tvrtke HRPRO.

Nakon plenarnih predavanja, rad konferencije bio je podijeljen u nekoliko paralelnih sesija koje su se održavale istodobno u više dvorana. Prva paralelna sesija tematski je obradila kurikularnu reformu u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Osim izlaganja predstavnika Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, sudionici su mogli čuti osobna iskustva učenja temeljenog na radu od učenika i nastavnika strukovnih škola. Sudionike su posebno zanimala osobna iskustva učenika i njihova percepcija komparacije stručne prakse u školi i u poslodavca.

Druga paralelna sesija bila je posvećena unaprjeđenju kvalitete i sustavu osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju. Predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za znanost i visoko obrazovanje te visokih učilišta govorili su o usklađivanju novoga zakonodavnog okvira za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom. U drugome dijelu sesije pobliže je opisano vanjsko vrednovanje u visokom obrazovanju i spremnost visokih učilišta da odgovore na kriterije osiguravanja kvalitete.

Treća paralelna sesija bila je usmjerena na razvoj sustava obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja. Prvi dio sesije bavio se predstavljanjem prijedloga novoga zakonodavnog okvira i strateških preporuka u obrazovanju odraslih kako bi se poboljšao njihov položaj na tržištu rada. Drugi dio sesije zahtijevao je nešto veću uključenost publike budući da su uz radionički rad sudionici odgovarali na pet ključnih pitanja iz područja razvoja sustava obrazovanja odraslih. Njihov doprinos bit će predstavljen Povjerenstvu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o obrazovanju odraslih.

Rad na konferenciji nastavljen je u dvije paralelne sesije koje su obradile temu socijalnih investicija u razvoj ljudskih potencijala. Jedna sesija usmjerila se na unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja, a druga sesija posvetila se razvoju sustava vrednovanja i priznavanja prethodnog učenja.

U sesiji posvećenoj visokom obrazovanju predstavljen je Nacionalni plan za unaprjeđivanje socijalne dimenzije visokog obrazovanja. Sudionici su mogli čuti kako na predstavljeni plan i njegovu primjenu gledaju predstavnici nadležnoga Ministarstva, predstavnici visokih učilišta, ali i studenti na koje se Nacionalni plan izravno odnosi.

Sesija o razvoju sustava vrednovanja i priznavanja prethodnog učenja posebno je bila važna sudionicima koji su htjeli čuti nešto više o tome razvojnom području hrvatskoga sustava obrazovanja. Predstavljeni su novi koncepti koji bi trebali pomoći u priznavanju i vrednovanju prethodnog učenja. S obzirom na izradu Strateškoga plana Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala kojim bi se trebao usmjeriti razvoj priznavanja i vrednovanja prethodnog učenja, sudionici su dobili odličnu priliku za konzultacije i raspravu s relevantnim dionicima u ovome području.

Posebnost ovogodišnje konferencije bio je „knowledge café“. Na samom kraju konferencije sudionici su mogli posjetiti deset tematskih fokalnih točaka na kojima su stručnjaci, predstavnici relevantnih dioničkih tijela, govorili o svojem području rada.

Sudionici su tako mogli razgovarati o javnim pozivima za dostavu projektnih prijedloga za provedbu HKO-a na razini visokog obrazovanja, internacionalizaciji visokog obrazovanja, stručnoj praksi u visokom obrazovanju, zatim implementaciji Garancije za mlade, pravilima i procedurama Europskoga socijalnog fonda, Smjernicama za izradu standarda zanimanja i Smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija, usklađivanju studijskih programa s HKO-om, o ulozi sektorskih vijeća u reformi obrazovanja, o podnošenju zahtjeva za upis standarda u Registar HKO-a i mnogobrojnim drugim povezanim temama.

Interaktivnost između govornika i sudionika konferencije obilježila je i ovu konferenciju. Time je konferencija potvrdila riječi prof. dr. sc. Ružice Beljo Lučić koja je konferenciju okarakterizirala kao forum.

Zainteresiranost sudionika konferencije za ove teme potvrdila je ulogu NVRLJP-a u provedbi i razvoju HKO-a kao ključnog alata u reformi obrazovanja. Tijekom konferencije mogla su se čuti odlična pitanja i još bolji odgovori koji će zasigurno pronaći svoj put u budućim preporukama i drugim dokumentima  Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala u svrhu razvoja i primjene HKO-a na razvoj ljudskih potencijala i cjelokupan razvoj hrvatskog društva.

Događaj je organiziran uz potporu darovnice Europske komisije za podršku nacionalnim koordinacijskim točkama za Europski kvalifikacijski okvir i projekta Uspostava i upravljanje Registrom HKO-a kao podrška radu sektorskih vijeća i ostalih dionika u procesu provedbe HKO-a koji je sufinancirala Europska unija iz Europskoga socijalnog fonda (u sklopu Operativnoga programa - Učinkoviti ljudski potencijali).

Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje