Planiranje, provođenje i vrednovanje problemske nastave - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 21. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Natalija Šnidarić
Planiranje, provođenje i vrednovanje problemske nastave

Problemski vođena nastava predviđa niz koraka u nastavnom procesu, od postavljanja problemskog zadatka sukladno odgojno-obrazovnim ishodima, odabira aktivnosti za učenike, pružanja mogućnosti izvora za istraživanje, kontinuiranog davanja povratne informacije učenicima, vođenja bilješki o fazama realizacije zadataka i napredovanja učenika, raznolikih načina prikazivanja postignutih ishoda do analize i sinteze sadržaja, davanja priznanja i pohvala učenicima te ponavljanja i uvježbavanja, kao i poticanja samostalnosti i odgovornosti za učenje. Jedna od metoda u problemskoj nastavi je i projektna metoda kojom se razvijaju generičke kompetencije u učenika te omogućuje kurikulumski pristup sadržaju, kao i korelacija predmetnih područja i povezanost s međupredmetnim temama. Projektna metoda može se planirati, izvoditi i vrednovati u jednome nastavnom satu ili učenici mogu tijekom duljeg razdoblja raditi na predviđenom problemu/sadržaju/temi. Projektnom nastavom učenici se samoorganiziraju, iskustveno uče, razvijaju komunikacijske i socijalne vještine, istražuju, rade na rješavanju problema, uče se odgovornosti i samostalnosti u realizaciji predviđenog cilja te im je omogućeno samovrednovanje postignuća. Projektnom nastavom učenik razumije, razvija sposobnost analize i sinteze te evaluacije i stječe raznoliko i zanimljivo iskustvo učenja. Projekti mogu biti u sklopu nastavnog predmeta, međupredmetni, školski ili izvannastavni. Nakon realizacije projekata važno je učenicima omogućiti prikazivanje rezultata. S obzirom na specifičnost metode učenja i poučavanja, način praćenja i vrednovanja je drukčiji pa tako nastavnik može koristiti različite check-liste realizacije zadataka, evaluacijske liste po etapama ili liste za samoevaluaciju/samoprocjenu učenika. Uloga nastavnika je da je voditelj, moderator, otvoren za pitanja, prati proces po etapama, daje povratnu informaciju učenicima o realizaciji zadataka, prati napredak i evaluira postignuća.

Predavačica: Natalija Šnidarić, Škola za medicinske sestre Mlinarska

Webinar će se održati 21. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8648

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum