Popis dobitnika državne stipendije u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje popis dobitnika državne stipendije u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2022./2023. na temelju provedbe projekta Dodjela stipendija studentima u STEM i ICT područjima znanosti u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Na temelju provedenoga Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023. (sredstva za isplatu državnih stipendija osigurana su instrumentom NextGenerationEU u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.) redovitim studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/22-01/00010, URBROJ: 533-04-22-0001 od 19. listopada 2022. godine) i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 106/2022.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodijelilo je ukupno 1388 državnih stipendija studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj.Pisane vijesti | Stipendije | Visoko obrazovanje