Potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava iz Poziva „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“

U sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., a iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije KK.01.1.1.07.“, Ministarstvo znanosti i obrazovanja potpisalo je do kraja ožujka 2021. godine trideset i jedan (31) ugovor u ukupnom iznosu od 231.968.278,12 HRK, od čega su bespovratna sredstva u iznosu od 177.340.644,03 HRK. Korisnici ovih ugovora su znanstvene organizacije iz Hrvatske, a sredstva su osigurana iz Europskoga fonda za regionalni razvoj.

Cilj Poziva je usmjeriti istraživanja prema potrebama gospodarstva, podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom, a u skladu s tematskim i podtematsko-prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3).

Potpora je pružena znanstvenim organizacijama za provedbu primijenjenih istraživanja (u sklopu faze industrijskog istraživanja i/ili eksperimentalnog razvoja) u suradnji s dionikom iz poslovnoga sektora kao projektnim partnerom u svrhu provođenja suradničkih istraživanja usmjerenih na razvoj proizvoda/procesa/usluga. Vezano uz to, usmjeravanje fokusa znanstvenih organizacija na primijenjena istraživanja koja odgovaraju potrebama gospodarstva kreirat će uvjete za investicije poslovnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije.

Popis korisnika ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava nalazi se u priloženome dokumentu na linku u nastavku.


 

Pisane vijesti | Projekti | EU fondovi