Republika Hrvatska primljena u EATRIS ERIC u statusu promatrača


Republika Hrvatska službeno je potvrđena 15. ožujka ove godine kao članica promatrač u Europskoj naprednoj translacijskoj istraživačkoj infrastrukturi u medicini (The European Advanced Translational Research infrastructure in Medicine - EATRIS). EATRIS je neprofitni Europski konzorcij za istraživačku infrastrukturu (ERIC) koji okuplja europske centre izvrsnosti u translacijskim istraživanjima na polju lijekova, dijagnostike i medicinskih proizvoda. U sklopu EATRIS-ERIC-a istraživači mogu dobiti pristup različitim resursima potrebnim za translacijski razvoj novih lijekova, poput postojećim infrastrukturama, specijaliziranoj opremi, stručnom znanju, obrazovanju, bazama uzoraka i smjernicama za regulatorni proces.

EATRIS-ERIC obuhvaća više od 110 vodećih istraživačkih instituta i sveučilišta iz 14 zemalja Europske unije - 12 članica (Češka Republika, Republika Finska, Francuska Republika, Talijanska Republika, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Norveška, Kraljevina Španjolska, Republika Slovenija, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, Kraljevina Švedska, Republika Bugarska i Portugalska Republika) i dvije zemlje promatračice (Republika Latvija i Republika Hrvatska), koji predstavljaju široku raznolikost dionika. Sastoji se od pet znanstvenih platformi koje zajedno pokrivaju translacijska medicinska istraživanja: lijekovi za naprednu terapiju, biomarkeri, snimanje i praćenje, male molekule i cjepiva.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (MEF) preko svog Centra za translacijska i klinička istraživanja (CETKI) već punih 10 godina prati rad EATRIS-a te je sada postao i punopravni konzorcijski partner. U rujnu prošle godine prihvaćen je za partnera u jednom od tzv. Flagship projekata EATRIS-a – EATRIS-Plus kojemu je cilj izgradnja daljnjih kapaciteta i isporuka inovativnih znanstvenih alata za potporu dugoročnoj strategiji održivosti EATRIS-a kao jedne od ključnih europskih istraživačkih infrastruktura za personaliziranu medicinu.

 

Pisane vijesti | Projekti | Znanost i tehnologija