Projektne aktivnosti - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 31. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Marijana Curić
Projektne aktivnosti

Putem prezentacije predstavila bih više projektnih aktivnosti, a vezane su uglavnom za eTwinning projekte u kojima sudjelujem ili sam sudjelovala sa svojim razredom te za projekte koji su ostvareni tijekom izvannastavnih aktivnosti i ostalih predmeta, a integrirani su u kurikulum.

Sadržaji koje želim predstaviti nalaze se u eTwinning projektima:

  • Sierpinski Carpet projekt
  • Europa u srcu
  • Pružimo djeci ruku ljubavi

...i u projektima izvannastavne aktivnosti matematičke skupine:

  • Geometrija prostora
  • Igrajmo se podatcima.

Predavačica: Marijana Curić, Osnovna škola Stjepana Radića, Metković

Webinar će se održati 31. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8782

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum