Suvremeni i interaktivni alati i metode poučavanja - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 31. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Ivana Štiglec
Suvremeni i interaktivni alati i metode poučavanja

Webinar će sudionike informirati o trima zanimljivim i vrlo korisnim alatima te o jednoj metodi poučavanja, a koji se mogu primijeniti u nastavi gotovo svih predmeta.
To su: Socratic Seminar, Gimkit, Seesaw i Actionbound.

Predavačica: Ivana Štiglec, I. gimnazija Osijek

Webinar će se održati 31. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8783

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum