Mogućnosti implementacije aktivnosti i ishoda Erasmus+ projekta u nastavi Hrvatskoga jezika - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 31. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine  predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Marija Halaček
Mogućnosti implementacije aktivnosti i ishoda Erasmus+ projekta u nastavi Hrvatskoga jezika

Erasmus+  projekti dobar su način učenja i za učenike i za učitelje. U Osnovnoj školi Molve i kod zemalja partnera Finske, Španjolske, Grčke, Njemačke i Poljske, nakon provedene  inicijalne SWOT analize, iskristalizirala se zajednička potreba i interes za poticanjem na čitanje i pisanje. Tako je nastao projekt  R.A.I.N.B.O.W.  (Reading Awakens Imagination, Nourishes Brain, Opens Worlds) u kojemu se našlo puno aktivnosti koje koreliraju s aktivnostima i ishodima nastave Hrvatskoga jezika. Osmišljena je „živa knjižnica“ (live library), stvarane su suradničke priče (colaborative story), ilustrirani su i prevođeni recepti po kojima su učenici sami kuhali, stvoren je kalendar s učeničkim portretima književnika zemalja partnera, osmišljeno je natjecanje za digitalnu emoji-priču na eTwinningu itd. O svemu ćemo detaljnije na webinaru. Ostvarenim i planiranim aktivnostima podržavamo i pratimo Nacionalnu strategiju za poticanje čitanja i viziju „Čitajmo da ne ostanemo bez riječi“ te nastavljamo jačanje europske dimenzije u našoj školi.

Predavačica: Marija Halaček, Osnovna škola Molve

Webinar će se održati 31. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/9289

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum