Preporuke za podučavanje i učenje o Holokaustu

Međunarodni savez za sjećanje na Holokaust - IHRA donio je nove Preporuke za podučavanje i učenje o Holokaustu namijenjene učiteljima i nastavnicima, koje će im pomoći pri:
 
  1. razvijanju znanja o Holokaustu, osiguravajući točnost u razumijevanju i znanju pojedinca te podižući svijest o mogućim posljedicama antisemitizma;
  2. kreiranju angažiranih nastavnih okruženja za učenje o Holokaustu;
  3. promicanju kritičkog i refleksivnog razmišljanja o Holokaustu, uključujući sposobnost odbijanja negiranja i iskrivljavanja Holokausta;
  4. doprinosu u obrazovanju o ljudskim pravima i sprečavanju genocida.

Preporuke se temelje na ranijim smjernicama za nastavnike i donositelje obrazovnih politika koje su kreirali stručnjaci IHRA-e, temeljene su na povijesnim činjenicama i donose metode za podučavanje usklađene s novim saznanjima i pristupima podučavanju o Holokaustu.
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Međunarodna suradnja