Međunarodni savez za sjećanje na Holokaust - IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance)

Republika Hrvatska postala je u studenome 2005. godine na zasjedanju u Krakovu stalna članica Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research - ITF. Tada je, na redovitoj godišnjoj skupštini održanoj pod belgijskim predsjedavanjem 2013. godine, usuglašena promjena imena u International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) - Međunarodni savez za sjećanje na Holokaust.

Međunarodni savez za sjećanje na Holokaust sastoji se od predstavnika vlada i nevladinih udruga, s ciljem poticanja aktivnosti u obrazovanju o Holokaustu, sjećanju i istraživanju u zemljama članicama i drugim zainteresiranim zemljama te u davanju političke potpore ovim aktivnostima u nacionalnim i međunarodnim kontekstima.

Međunarodni savez započeo je s radom 1998. godine, na inicijativu švedskog premijera Perssona, a danas je u njegovu sastavu 35 država članica:

Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Irska, Italija, Izrael, Kanada, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Norveška, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska, Švicarska, Velika Britanija i SAD.
Države članice Međunarodnog saveza dosljedne su Stockholmskoj deklaraciji Međunarodnog foruma o Holokaustu i prihvaćaju načela koja je Međunarodni savez usvojio u svezi s članstvom. Države članice također moraju biti privržene provedbi nacionalnih programa koji podupiru obrazovanje, čuvanje uspomene i istraživanje Holokausta i drugih genocida.

Međunarodni savez ima rotirajuće predsjedavanje (2008. Austrija, 2009. Norveška, 2010. Izrael, 2011. Nizozemska, 2012. Belgija, 2013. Kanada, 2014. Velika Britanija, 2015. Mađarska, 2016. Rumunjska, 2017. Švicarska, 2018. Italija, 2019. Luksemburg, 2020. Njemačka, 2021. Grčka, 2022. Švedska, 2023. Hrvatska, 2024. Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske), a sastanke održava dva puta godišnje.

Izaslanstva zemalja članica djeluju u radu tri radne skupine: obrazovne, akademske te za muzeje i memorijalna mjesta, a u radu svih radnih skupina redovito sudjeluje i izaslanstvo Republike Hrvatske pri IHRA-i.

Međunarodni savez i financijski pomaže u realizaciji projekata koji pridonose razvoju obrazovanja, istraživanja i očuvanju sjećanja na Holokaust.

Ministarstvo je započelo suradnju s Međunarodnim savezom sudjelovanjem na sastanku u Rimu u svibnju 2004. godine, a od kraja 2004. godine suradnja se intenzivirala mnogobrojnim projektima, stipendijama i edukacijama za poučavanje o Holokaustu dostupnim u Hrvatskoj i inozemstvu te suradnjama u izradi nastavnih jedinica i obrazovnih materijala dostupnih ovdje i na stranici Agencije za odgoj i obrazovanje.
  • Dokumenti:

Smjernice Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust za identificiranje relevantne dokumentacije za istraživanje, obrazovanje i sjećanje na Holokaust

IHRA Preporuke za podučavanje i učenje o Holokaustu

IHRA Preporuke za prepoznavanje i suzbijanje iskrivljavanja istine o Holokaustu

Deklaracija iz Stockholma Međunarodnog foruma o Holokaustu

Radna definicija antisemitizma

Radna definicija antiromskog rasizma i diskriminacije

Odluka o obilježavanju Dana sjećanja na Holokaust i sprečavanja zločina protiv čovječnosti

  • UNESCO materijali za poučavanje o Holokaustu:

UNESCO Priručnik - Pristup antisemitizmu u odgoju i obrazovanju (.pdf)

UNESCO Priručnik za nastavnike o prevenciji nasilničkog ekstremizma (.pdf)

UNESCO /ODIHR obrazovni kurikulum za učitelje i nastavnike u osnovnim školama (.pdf)

UNESCO /ODIHR obrazovni kurikulum za nastavnike u srednjim školama (.pdf)

UNESCO /ODIHR obrazovni kurikulum za nastavnike u strukovnim školama (.pdf)

UNESCO /ODIHR obrazovni kurikulum za ravnatelje škola (.pdf)
 

 

  • Poučavanje o Holokaustu - nastavne jedinice, nastavni materijali i prezentacije:

Prezentacije nastavnika nakon edukacije u Yad Vashemu - "Follow-up" 2023.
- Objavljeno: 13. travnja 2023.
 
Nastavne jedinice koje su izradili naši nastavnici nakon edukacije u inozemstvu - "Follow-up" 2016. 
- Objavljeno: 25. 1. 2016.

Nastavne jedinice koje su izradili naši nastavnici nakon edukacije u inozemstvu - "Follow-up" 2014. 
- Objavljeno: 31. 1. 2014.

Nastavne jedinice koje su izradili naši nastavnici nakon edukacije u inozemstvu - "Follow-up" 2013.
- Objavljeno: 25. 8. 2012.

Nastavni materijali za poučavanje o Holokaustu - 2007.
- Objavljeno: 1. 8. 2008.

Smjernice za poučavanje o Holokaustu 
- Objavljeno: 11. 11. 2005.