Nastavni materijali za prevenciju antisemitizma i ostalih oblika diskriminacije (OESS i Kuće Anne Frank)

Nastavni materijal razvili su Organizacija za europsku sigurnost i suradnju/ Ured za demokratske institucije i ljudska prava iz Varšave i Muzej kuće Anne Frank iz Amsterdama u suradnji s predstavnicima zemalja uključenih u projekt.

Materijali su prošireni ilustracijama s dodacima osnovnom tekstu koji je bio zajednički za sve zemlje, te su time prilagođeni su potrebama učenika i nastavnika u Hrvatskoj.

Nastavni materijali su pripremljeni kako bi učenicima omogućili da:

a. znaju što je antisemitizam bio i što jest,
b. mogu navesti najvažnije događaje u židovskoj povijesti,
c. mogu nabrojiti određeni broj predrasuda o Židovima,
d. mogu prepoznati predrasude u svom vlastitom okruženju,
e. mogu navesti određeni broj odgovora i aktivnosti za borbu protiv tih predrasuda.

Nastavni materijali sastoje se od triju brošura koje obrađuju teme:

  1. Povijest Židova u Europi i antisemitizma do 1945.;
  2. Antisemitizam u Europi danas;
  3. Predrasude, diskriminacija, rasizam i antisemitizam
  4. Uz nastavni materijal izrađen je i priručnik za učitelje i nastavnike.

Zainteresirani učitelji i nastavnici, koji žele nabaviti i koristiti ove nastavne materijale, mogu ih naručiti putem elektroničke pošte na loranda.miletic@azoo.hr ili na broj telefona 0237251 472.Stranica | Međunarodna suradnja