Promocija cjeloživotnog učenja

12. svibnja 2017.
Razdoblje provedbe: siječanj 2016. - prosinac 2019.

Korisnik: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)

Ukupna vrijednost projekta: 11.508.370,12 HRK

ESF: 9.780.414,17 HRK

Razdoblje provedbe: siječanj 2016. - prosinac 2019.

Prema Zakonu o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (Narodne novine, br. 24/2010.), Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih je ustanova zadužena za praćenje, razvoj, vrednovanje i unapređenje sustava obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj. Agencija obavlja razvojne poslove za djelatnost sustava obrazovanja odraslih, stručne i savjetodavne poslove prema ustanovama u sustavu obrazovanja odraslih te potiče suradnju i sudjeluje u provedbi programa i projekata vezanih uz razvoj sustava obrazovanja odraslih.

Cilj projekta je osvijestiti važnost cjeloživotnog učenja i povećati sudjelovanje odraslih u cjeloživotnom učenju kako bi se jačala njihova konkurentnost na tržištu rada.

Projektom se financira nacionalna obrazovna kampanja Tjedan cjeloživotnog učenja kojim se  promovira cjeloživotno učenje. Osim Tjedna cjeloživotnog učenja, projektom se financiraju i dodatne  lokalne i regionalne kampanje za promociju važnosti i mogućnosti cjeloživotnog učenja, a osobito obrazovanja odraslih. U sklopu projekta održat će se 30 događaja za promociju cjeloživotnog učenja. Nadalje, provodi se i niz aktivnosti usmjerenih na jačanje kapaciteta tijela i dionika uključenih u razvoj i provedbu sustava obrazovanja odraslih na nacionalnoj i lokalnoj razini te je predviđeno stručno usavršavanje za 550 odgojno-obrazovnih djelatnika.

Više informacija: www.cjelozivotno-ucenje.hr

Stranica | Projekti | EU fondovi