Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja

12. svibnja 2017.
Razdoblje provedbe: lipanj 2016. - prosinac 2021.

Korisnik: Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)

Ukupna vrijednost projekta: 20.391.217,54 HRK

ESF: 17.332.534,91 HRK

Razdoblje provedbe: lipanj 2016. - prosinac 2021.

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) jedina je nacionalna agencija za vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, osnovana 2005. godine Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a 2009. Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN, br. 45/9; ZOK) reformirana te u skladu s europskim modelom ovlaštena za samostalno provođenje postupaka vanjskog vrednovanja, osiguravanja i unapređenja kvalitete visokog obrazovanja u Hrvatskoj.

U sklopu projekta razvijaju se novi i unapređuju postojeći postupci vanjskog vrednovanja hrvatskih visokih učilišta i studijskih programa te će se pridonijeti unapređenju kvalitete studijskih programa i jačanju kompetencija zaposlenika visokih učilišta. Također, unapređuju se interni procesi Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a uvest će se nove aktivnosti prikupljanja podataka i informiranja javnosti o visokom obrazovanju te razviti savjetodavne usluge za studente i zaposlenike visokih učilišta.

Cilj projekta je povećati kvalitetu i učinkovitost hrvatskih visokih učilišta razvojem novoga modela vanjskoga i unutarnjega sustava osiguravanja kvalitete prilagođenoga Hrvatskome kvalifikacijskom okviru i integraciji sveučilišta.

Više informacija: https://skazvo.azvo.hr/hr/o-projektu
 

Stranica | Projekti | EU fondovi