Ravnatelj dr. sc. Hrvoje Meštrić sudjelovao u radu Odbora za europski istraživački prostor i inovacije (ERAC) u Namuru

Ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju dr. sc. Hrvoje Meštrić sudjelovao je u radu Odbora za europski istraživački prostor (ERAC) koji je održan u gradu Namuru, Belgija, 11. i 12. travnja 2024

Tijekom sastanka održane su tri rasprave. Prvi dan tema rasprave bila je novi program politike europskoga istraživačkog prostora za razdoblje 2025. - 2027. tijekom koje je naglašena važnost osiguravanja aktivnog sudjelovanja i predanosti budućim aktivnostima EIP-a. Istaknuti su nacionalni prioriteti koje implementiramo uz reforme i strateške dokumente kao što su povezivanje akademskog sektora s industrijom i to pozivima u sklopu Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti te uz izvrsnost koja je fokus programskih ugovora, kao i otvorena znanost i digitalizacija. 

Drugi dan održane su dvije rasprave. Prva rasprava održana je na temu smjernica za idući okvirni program za istraživanje i inovacije (FP10) u kojima je istaknuta potreba njegove  komplementarnosti s drugim EU programima i nacionalnim ulaganjima te važnost konzultiranja država članica o strateškim prioritetima od samog početka planiranja. Hrvatska se založila za daljnji nastavak i razvoj mjera za širenje sudjelovanja za koje smatra da moraju biti utemeljene na dokazima i rezultirati smanjenjem jaza u području istraživanja i inovacija. 

Završna rasprava održana je na temu uspostave misija u Okvirnom programu uz učinkovito višerazinsko upravljanje. Tijekom rasprave istaknuto je kako se misijama ne može upravljati na jednoobrazan način na svim razinama (EU i nacionalnim). Završno je istaknuto da Hrvatska sudjeluje u čak 65 projekata u sklopu poziva za misije, što govori o tome da su prepoznate kao vrijedan instrument na nacionalnoj razini.

Pisane vijesti | Priopćenja | Znanost i tehnologija