Razvoj prirodoznanstvenih kompetencija učenika u području kemije - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 16. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Andreja Kakša
Razvoj prirodoznanstvenih kompetencija učenika u području kemije

Prirodoznanstvene kompetencije u kemiji su više od pukog praktičnog rada bilo u smislu pokusa, izrade plakata ili rješavanja zadataka. U sklopu njih učenici primjenjuju stečeno znanje na novim poljima i zadacima, ali i grade temelj za cjeloživotno učenje.
Na ovome školskom satu cilj je pokazati kako praktična primjena kemije ne počinje na nastavi kemije u sedmom razredu. Ona treba biti inicirana puno ranije kako bi se kognitivno shvaćanje mikrosvijeta u učenika počelo razvijati već u nižim razredima.

Ovakav način rada učenicima bi uvelike olakšao kemiju kao nastavni predmet te poništio česte negativne predrasude prema učenju kemije.
Uz primjere iz prakse bit će navedeni i prijedlozi nekih aktivnosti koje se mogu primijeniti bez obzira na opremljenost učionica.

Predavačica: Andreja Kakša, Osnovna škola Bartula Kašića

Webinar će se održati 16. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8631

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum