Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 15. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Ana Culej i Irena Futivić
Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Na ovom webinaru prikazat ćemo primjer provedbe dvogodišnjeg projekta Loomen iz područja prirodoslovlja, a uključivao je rad s darovitom djecom.
Projekt je proveden na županijskoj razini u osnovnim i srednjim školama, a financiran je iz EU fondova.
Tijekom predavanja saznat ćemo glavne etape projekta koje uključuju edukaciju nastavnika, slijedi osmišljavanje i izrada radionica za učenike, testiranje učenika i provođenje pilot-projekta.
Poseban naglasak tijekom predavanja stavlja se na prirodnu grupu predmeta i aktivnosti koje su bile obuhvaćene projektom.

Predavačice: Irena Futivić i Ana Culej, Gimnazija Antuna Gustava Matoša u Zaboku

Webinar će se održati 15. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8630

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum