Vrednovanje uz primjere izrade rubrika - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 14. siječnja 2020. godine u 9.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Nina Bionda
Vrednovanje uz primjere izrade rubrika

Suvremeni kurikulumski pristup poučavanju uvodi, osim dobro poznatoga ukupnoga vrednovanja, i formativno vrednovanje tj. vrednovanje za učenje i vrednovanje kao učenje s naglaskom na povezivanje poučavanja, učenja i vrednovanja. Nastavnik više nije jedina osoba koja provodi vrednovanje učeničkih postignuća, sada tu ulogu preuzima i sam učenik. U kurikulumskom pristupu upravo je učenik u središtu odgojno-obrazovnoga procesa u punome smislu te riječi.

Predavačica: Nina Bionda, Prva ekonomska škola Zagreb

Webinar će se održati 14. siječnja 2020. godine u 9.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8625

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Priopćenja | Nacionalni kurikulum