Mogućnost korištenja Eramus+ projekata u redovitoj nastavi - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 17. siječnja 2020. godine u 13.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Ivan Ilišević
Mogućnost korištenja Eramus+ projekata u redovitoj nastavi

U sklopu Erasmus+ projekta OŠ „Đuro Pilar“ sudjelovala je kao škola partner u projektu na temu Upoznaj pretke.

Projekt je imao tri glavna dijela:

  1. DIO - Učenici su istraživali obiteljsko stablo i obiteljsku povijest. Istraživanja smo povodili u državnom arhivu, matičnom uredu i brojnim župnim uredima. Svaki učenik je morao istaknuti jedu osobu iz obiteljskog stabla te istražiti njezinu prošlost. U sljedećem dijelu morali smo istaknuti nekoliko znamenitih ličnosti koje su pohađale našu školu te istražiti njihov život i djelo.
  2. DIO - Učenici su istraživali migracije koje su uzrokovane ratom, ekonomskim razlozima i prirodnim katastrofama. Proučavajući migracije uzrokovane ratom osvrnuli smo se na problem humanog preseljenja Hrvata iz Srijema i zamjene imovine sa Srbima iz Hrvatske. Budući da je dio učenika podrijetlom iz Bosanske Posavine, također smo istraživali migracije iz Bosanske Posavine u Slavoniju. Ekonomske migracije posvetili smo doseljavanju ljudi iz pasivnih krajeva (Dalmacije, Hercegovine, Bosne) nakon Drugog svjetskog rata u Slavoniju. Godine 1917. dogodila se velika suša i glad u Dalmaciji i Hercegovini, a fra Didak Buntić organizira preseljenje djece u Slavoniju. Ovaj humani događaj uzeli smo kao razlog migracija uzrokovanih prirodnom katastrofom.
  3. DIO - Svi učenici i nastavnici koji su sudjelovali u projektu dali su bris s unutarnje strane obraza za DNA analizu te su rezultati DNA analize prikazani u obliku migracija naših predaka.

Predavač: Ivan Ilišević, Osnovna škola „Đuro Pilar“, Slavonski Brod

Webinar će se održati 17. siječnja 2020. godine u 13.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8624

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum