„NAŠA KNJIŽ(n)ICA“, aktivnosti u sklopu eTwinning projekta - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 17. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Branka Pastuović
„NAŠA KNJIŽ(n)ICA“, aktivnosti u sklopu eTwinning projekta

Projektom želimo potaknuti stvaranje pozitivnog stajališta prema knjizi, čitanju, slušanju, suradnji učenika prvih razreda i učenika starijih dobnih skupina, procjeni i samoprocjeni rada, radu u timu te uočavanju vrijednosti rada u timu.
Projektom želimo razviti/poboljšati digitalne kompetencije učenika i učitelja te ih osnažiti da sigurnim koracima otvaraju nove suradnje i stvaraju u neposrednom i virtualnom okruženju.

Predavačica: Branka Pastuović, Osnovna škola Brodarica

Webinar će se održati 17. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8623

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum