Igrom do računanja - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 16. siječnja 2020. godine u 11.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Dinka Žulić
Igrom do računanja

U webinaru se prikazuju aktivnosti za razvoj predmatematičkih i matematičkih vještina te matematičke komunikacije u radu s učenicima s teškoćama u razvoju.
Opisuju se načini usvajanja odnosa u prostoru, prebrojavanja, formiranja pojma broja i količine te ostalog znanja i vještina koje su nužne za razvoj matematičke kompetencije.
Daju se primjeri igara i igrolikih aktivnosti te sekvencioniranje postupaka u svrhu uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda.

Predavačica: Dinka Žulić, Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

Webinar će se održati 16. siječnja 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8622

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum