Tehnika formulacije pitanja - QFT (engl. Question Formulation Technique) u nastavi - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 16. siječnja 2020. godine u 15.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će, tijekom sljedećih mjeseci, najuspješniji odgojno-obrazovni radnici, nagrađeni 2019. godine, predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Tomica Turković
Tehnika formulacije pitanja - QFT (engl. Question Formulation Technique) u nastavi

Što se događa kad učenici nauče postavljati pitanja? Je li doista toliko važno poučavati učenike da postavljaju vlastita pitanja? „Sve znanje koje smo stekli rezultat je postavljanja pitanja, postavljanje pitanja je najznačajniji ljudski intelektualni alat.“ Nije li stoga neobično da se najznačajnija intelektualna vještina kojom raspolažu ljudi ne poučava u školi? U svojem ću webinaru učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima približiti nastavnu metodu koja svojom jednostavnošću i načinom pristupa učenicima daje novu dimenziju u njihovu načinu poučavanja. Dat ću im viziju odgojno-obrazovnoga sustava koji je neobično jasan, jednostavan i praktičan intelektualni alat u svakodnevnoj nastavi koji omogućuje učenje svih nastavnih sadržaja. Učitelji i nastavnici trebaju napraviti samo jednu jednostavnu promjenu u svome uobičajenom načinu rada, a to je da planski poučavaju učenike kako da postavljaju vlastita pitanja.

Predavač: Tomica Turković, Osnovna škola „Vladimir Nazor“ Križevci

Webinar će se održati 16. siječnja 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/8621

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum