Republika Hrvatska postala punopravna članica EATRIS ERIC-a

 
Republika Hrvatska službeno je potvrđena kao punopravna članica u Europskoj istraživačkoj infrastrukturi za translacijsku medicinu (The European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine – EATRIS) nakon dvije godine u statusu promatrača. Početkom veljače poslan je službeni zahtjev za pristupanje u punopravno članstvo te ga je Odbor guvernera prihvatio 21. veljače, a službeno ga je ratificirala Europska komisija 7. ožujka. 

EATRIS je neprofitni Europski konzorcij za istraživačku infrastrukturu (ERIC) koji okuplja 14 zemalja Europske unije i više od 144 vodećih europskih centara izvrsnosti u translacijskim istraživanjima. Sastoji se od pet znanstvenih platformi koje zajedno pokrivaju translacijska medicinska istraživanja: napredni medicinski terapijski proizvodi, biomarkeri, male molekule, biomedicinske slikovne metode te razvoj cjepiva.

EATRIS ima središnju poziciju u domeni infrastruktura za translacijsku medicinu te je ključna pokretačka snaga za pružanje personalizirane i precizne medicine, pružajući brzi pristup znanstvenim i tehnološkim uslugama te razvijajući nove alate potrebne za pružanje vrhunske zdravstvene skrbi. U sklopu EATRIS ERIC-a istraživači mogu dobiti pristup različitim resursima potrebnim za translacijski razvoj novih lijekova, poput postojećih infrastruktura, specijalizirane opreme, stručnog znanja, obrazovanja, baza uzoraka i smjernica za regulatorni proces. Slogan EATRIS-a za razdoblje 2023. - 2026. je „Znanost bez prepreka. Medicina bez granica“.

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (MEF) preko svog Centra za translacijska i klinička istraživanja (CETKI) već godinama prati rad EATRIS-a te je sada postao i nacionalni koordinator koji će biti zadužen za uspostavu nacionalnog EATRIS konzorcija. Prvi sastanak zainteresiranih dionika održan je još u lipnju 2022. godine na kojem su institucije iz područja biomedicine i zdravstva iz cijele Hrvatske iskazale svoj interes za usluge koje pruža EATRIS i sudjelovanje u radu nacionalnog konzorcija.

Ovo umrežavanje pruža znanstvenicima iz RH koji se bave translacijskim istraživanjima dodatne mogućnosti, poput sudjelovanja u EU projektima, edukacije mladih znanstvenika na vodećim europskim znanstvenim institucijama i pojačane suradnje s farmaceutskom industrijom. U konačnici, zahvaljujući tom iskoraku znanstvene institucije iz Hrvatske moći će biti uključene u razvoj novih dijagnostičkih testova, inovativnih lijekova te unaprijeđenih cjepiva, što će donijeti korist ne samo akademskoj zajednici, već i hrvatskom gospodarstvu te društvu u cjelini.

Službena objava

Pisane vijesti