Revizorsko izvješće za Drugi projekt tehnologijskoga razvoja (STP II), HRZZ/ UKF i agenciju HAMAG-BICRO za 2015. godinu

Vlada Republike Hrvatske zaprimila je 20 milijuna eura od Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za provedbu Drugoga projekta tehnologijskoga razvoja (STP II).

Prema Ugovoru o zajmu, dio sredstava namijenjen je za savjetničke usluge godišnje revizije projekta za koju je prema LCS metodi odabrana revizorska kuća KPMG Croatia d.o.o.

Svaka revizija financijskih izvješća odnosi se na razdoblje od jedne fiskalne godine Zajmoprimca, počevši od fiskalne godine u kojoj je izvršeno prvo povlačenje sredstava u sklopu predujma za pripremu projekta.

Pisane vijesti | Izvješća | Znanost i tehnologija