Zajedničko izvješće Vijeća i Komisije za 2015. godinu o provedbi strateškog okvira za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja (ET 2020.) - Novi prioriteti za europsku suradnju u području obrazovanja i osposobljavanja

Izvješće navodi sljedeća nova prioritetna područja europskog obrazovanja i osposobljavanja u razdoblju od 2016. do 2020.: relevantno i visokokvalitetno znanje, vještine i kompetencije razvijene tijekom cjeloživotnog učenja, usmjerene na ishode učenja; uključivo obrazovanje, jednakost, pravednost, nediskriminacija i promicanje građanskih kompetencija; otvoreno i inovativno obrazovanje i osposobljavanje; snažna potpora za učitelje i nastavnike, predavače, ravnatelje škola i drugo odgojno-obrazovno osoblje; transparentnost i priznavanje vještina i kvalifikacija radi olakšavanja mobilnosti u svrhu učenja te mobilnosti radne snage; održivo ulaganje, kvaliteta i učinkovitost sustava za obrazovanje i osposobljavanje.

Pisane vijesti | Izvješća | Međunarodna suradnja