Studija o stručnoj praksi u visokom obrazovanju

Ministarstvo znanosti i obrazovanja iniciralo je izradu Studije o stručnoj praksi u visokom obrazovanju koja donosi analizu zastupljenosti i kvalitete stručne prakse i drugih oblika učenja kroz rad u studijskim programima koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i predlaže mjere za unapređenje njezine kvalitete.

Za postizanje kvalitetnoga visokog obrazovanja koje mladim ljudima pruža priliku za stjecanje znanja i vještina koji će im omogućiti razvoj svoga punog potencijala, zapošljavanje i upravljanje karijerom u dinamičnom i tehnološki sve zahtjevnijem okruženju, potrebno je ukloniti neusklađenost postojećih i traženih vještina na tržištu rada te promicati izvrsnost u njihovu razvoju. Visoko obrazovanje trebalo bi studentima omogućiti da steknu potrebne vještine i iskustva sudjelovanjem u aktivnostima koje se temelje na stvarnim situacijama i učenjem kroz rad. Istodobno, suradnja s poslodavcima omogućuje visokim učilištima da povećaju relevantnost svojih programa i djelotvorno ih provode.

Imajući u vidu navedene prioritete i važnost donošenja odluka i smjernica koje su utemeljene na podacima, Ministarstvo znanosti i obrazovanja naručilo je izradu Studije o stručnoj praksi u visokom obrazovanju koja donosi analizu zastupljenosti i kvalitete stručne prakse i drugih oblika učenja kroz rad u studijskim programima koji se izvode na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i predlaže mjere za unapređenje kvalitete stručne prakse, pronalaženje institucionalnog rješenja koje bi reguliralo sve aspekte odnosa među dionicima, izgradnju sustava odabira, edukacije i nagrađivanja mentora i dr.

Stoga će Preporuke za povećanje zastupljenosti i unapređenje kvalitete stručne prakse, koje su sastavni dio Studije, biti korisne smjernice Ministarstvu znanosti i obrazovanja, kao i drugim nositeljima javnih politika u području obrazovanja, rada i zapošljavanja.

Pisane vijesti | Izvješća | Visoko obrazovanje