Tehnička pomoć za Ministarstvo znanosti i obrazovanja (TA)

29. studenoga 2016.


U sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.", prioritetna os 10: Tehnička pomoć, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, kao posredničko tijelo razine 1 provodi projekt „Tehnička pomoć za Ministarstvo znanosti i obrazovanja“ ukupne vrijednosti 16.918.372,00 HRK, od čega 14.380.616,20 HRK čini iznos bespovratnih sredstava. Dodijeljena bespovratna sredstva potječu iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt doprinosi postizanju djelotvornog i učinkovitog upravljanja Operativnim programom „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." kroz jačanje i povećanje kapaciteta Ministarstva znanosti i obrazovanja te omogućavanje zapošljavanja, usavršavanje i zadržavanje kvalificiranih i iskusnih zaposlenika, osiguravanje njihovog profesionalnog razvoja istovremeno pružajući odgovarajuću razinu znanja za kvalitetno odlučivanje kako bi bilo postignuto uspješno upravljanje i provedba Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020." i drugih procesa kao što su programiranje, nadzor, praćenje i vrednovanje.

Razdoblje provedbe projekta je od 25. rujna 2015. godine do 31. prosinca 2019. godine.

Kontakt za dodatne informacije: tehnicka.pomoc@mzo.hr

Za više informacija o fondovima Europske unije posjetite www.strukturnifondovi.hr

Operativni program „Konkurentnost i kohezija“

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvojPisane vijesti | Projekti | EU fondovi