Usvojeno Priopćenje ministara država članica Europskog prostora visokog obrazovanja

Na ministarskoj konferenciji država Europskoga prostora visokog obrazovanja (EHEA) održanoj 29. svibnja 2024. godine u Tirani, Albanija sudjelovale su delegacije zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja i institucije u statusu konzultativnih članova međunarodne skupine za praćenje Bolonjskoga procesa (BFUG). Delegacija Republike Hrvatske uključivala je predstavnike Ministarstva, Agencije za znanost i visoko obrazovanje te Hrvatskog studentskog zbora.
 
Usvojeno je Priopćenje ministara država članica Europskog prostora visokog obrazovanja tzv. Tiransko priopćenje, čiji su ključni elementi pozivanje na temeljne vrijednosti, provedba ključnih obveza Bolonjskog procesa (visoko obrazovanje na tri razine, osiguravanje kvalitete i priznavanje kvalifikacija) te naglasak na inkluzivnosti, inovativnosti i povezanosti visokog obrazovanja.
Priopćenjem su usvojena i dva priloga, Izjave o temeljenim vrijednostima te Pokazatelji i deskriptori načela socijalne dimenzije visokog obrazovanja u EHEA-i.
 
Predstavljeno je i Izvješće o provedbi Bolonjskog procesa 2024., koje prati provedbu ključnih obveza te drugih aspekata bolonjske reforme u svim zemljama Europskog prostora visokog obrazovanja. Izvješće je dostupno na:
https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/publications/european-higher-education-area-2024-bologna-process-implementation-report

Uslijedile su paralelne sesije  na temu dobrih praksi i izazova u provedbi ključnih obveza, poticanja međunarodne suradnje i mobilnosti, o digitalnim i zelenim vještima te korištenju UI, i dobrim praksama i izazovima u provedbi načela za socijalnu dimenziju visokog obrazovanja. Hrvatska je bila pozvana sudjelovati u panelu o socijalnoj dimenziji i istaknuta je kao primjer dobre prakse. 

Tiransko priopćenje i prilozi te ostale informacije vezane uz ministarsku konferenciju dostupni su na poveznici:
https://ehea2024tirane.al/.   Pisane vijesti | Priopćenja | Visoko obrazovanje