Pristupna točka

Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 16. ožujka 2016. godine, obvezuju se tijela državne uprave da u međusobnome službenom dopisivanju, kao i u službenom dopisivanju s drugim tijelima odnosno pravnim osobama s javnim ovlastima, neupravne akte i druge materijale otpremaju elektroničkom poštom (e-mailom).

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih otvorilo je pristupnu točku, mail adresu: pisarnica@mzom.hr.

Ovu mail adresu mogu koristiti i druge pravne i fizičke osobe za slanje pismena ovome ministarstvu uz napomenu da će se odgovori dostavljati na isti način - elektroničkim putem, osim ako Ministarstvo ocijeni da dostava na opisani način nije primjerena. U tim slučajevima dostava će se izvršavati na drugi prikladni način (npr. poštom).