Ispitna komisija za geologe

Prema Pravilniku o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja (NN, broj 14/88) i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja stručnog ispita i ispitnom programu za samostalno obavljanje geoloških istraživanja (NN, broj 82/95) za polaganje stručnog ispita za samostalno obavljanje geoloških istraživanja nadležno je Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Navedenim Pravilnicima predviđeno je izdavanje:
 
  1. Uvjerenja o položenom stručnom ispitu (čl. 24.) - kojim se potvrđuje da je kandidat položio stručni ispit, te da je temeljem toga osposobljen za samostalno obavljanje geoloških istraživanja.
  2. Uvjerenje o osposobljenosti za samostalno obavljanje geoloških istraživanja (čl. 26.) - potvrđuje da je kandidat osposobljen za samostalno obavljanje geoloških istraživanja bez polaganja stručnog ispita, s obzirom da je do stupanja na snagu Pravilnika (i njegovih izmjena i dopuna) radio najmanje 10 godina na odgovarajućim poslovima, što dokazuje izrađenim elaboratima gdje je sudjelovao kao glavni autor ili nositelj zadatka.