Poziv na dostavu projektnih prijedloga 2019. godine „Personalizirana medicina: Multidisciplinarna istraživanja u smjeru implementacije” „Personalised Medicine: Multidisciplinary Research towards Implementation”

Rok: 7. ožujka 2019.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga 2019. godine
„Personalizirana medicina: Multidisciplinarna istraživanja u smjeru implementacije”
„Personalised Medicine: Multidisciplinary Research towards Implementation”

Rok za iskazivanje interesa je 7. ožujka 2019. godine do 17.00 sati (CET).

ERA PerMed je nova ERA-Net Cofound inicijativa koju je podržalo 32 partnera iz 23 države. Svojim drugim transnacionalnim pozivom, ERA PerMed će poticati aktivnosti istraživanja i inovacija gradeći bliske veze između osnovnih biomedicinskih istraživanja, kliničkih istraživanja, bioinformatike, epidemiologije, socijalno-ekonomskih istraživanja, kao i istraživanja o integraciji personalizirane medicine u kliničku praksu te etičke, pravne i socijalne implikacije. Usmjerena je prema usklađivanju nacionalnih istraživačkih strategija, promicanju izvrsnosti, jačanju konkurentnosti personalizirane medicine u Europi te unapređenju suradnje s državama izvan Europske unije. Očekuje se da će prijedlozi podneseni u sklopu ovog poziva pokazati primjenjivost rezultata projekta u kliničkoj praksi. Sveobuhvatni cilj je poboljšati kontrolu bolesti na temelju šire i učinkovitije razrađene stratifikacije bolesnika, dijagnostike i prilagođenih protokola liječenja i prevencije bolesti. Projektni prijedlozi moraju biti interdisciplinarni te jasno pokazati potencijalni utjecaj na personaliziranu medicinu i dodanu vrijednost transnacionalne suradnje.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjeluje kao partner u pokretanju drugoga zajedničkoga transnacionalnog poziva za inovativne istraživačke projekte suradnje u Personaliziranoj medicini (PM).

Poziv su otvorile i podržale institucije iz sljedećih država:

 • Španjolske
 • Austrije
 • Kanade
 • Danske
 • Finske
 • Francuske
 • Grčke
 • Njemačke
 • Mađarske
 • Irske
 • Izraela
 • Italije
 • Latvije
 • Luksemburga
 • Norveške
 • Poljske
 • Rumunjske
 • Švedske
 • Turske
 • Belgije.

Zajedničke istraživačke prijedloge mogu podnijeti podnositelji koji pripadaju jednoj od sljedećih kategorija ako su prihvatljivi u odnosu na relevantne nacionalne/regionalne kriterije za financiranje istraživanja:

 • A. Sveučilišta (istraživački timovi koji rade na sveučilištima, drugim visokim učilištima ili istraživačkim institutima);
 • B. Klinike/javno zdravstvo (istraživački timovi koji rade u bolnicama/javno zdravstvo i/ili drugim ustanovama zdravstvene zaštite i zdravstvenim organizacijama). Potiče se sudjelovanje liječnika u istraživačkim timovima;
 • C. Privatni partneri, npr. mala i srednja poduzeća (SME).

Prihvatljivi korisnici: Institucije Republike Hrvatske koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija.

Svaki konzorcij koji podnosi projektni prijedlog mora uključiti najmanje tri partnera koji ispunjavaju uvjete za financiranje iz triju različitih zemalja čije organizacije sudjeluju u pozivu.

Otvaranje poziva na dostavu projektnih prijedloga predviđeno je 9. siječnja 2019. godine, a prijedlozi se mogu predati u dvije faze:

Rok za iskazivanje interesa je 7. ožujka 2019. godine do 17.00 sati (CET).
Rok za podnošenje cjelovitoga prijedloga projekta je 17. lipnja 2019. godine do 17.00 sati (CEST).

Napominjemo kako se institucije koje namjeravaju prijaviti projektni prijedlog trebaju registrirati na sljedećoj poveznici, klikom na „prijava” te slijediti daljnje upute.

Podnošenje prijedloga obvezno je na sljedećoj poveznici.

Kontakt-osobe za navedeni projekt na nacionalnoj razini su
Staša Skenžić (stasa.skenzic@mzo.hr) i
Alen Hutinović (alen.hutinovic@mzo.hr).

Dokumenti natječaja koji uključuju opis selekcijskoga postupka mogu se preuzeti na ERA PerMed internetskoj stranici.

ERA PerMed projekt sufinancirala je Europska komisija.
 


ERA PerMed - obavijest o ažuriranoj verziji teksta Poziva na dostavu projektnih prijedloga i Uputa za prijavitelje (25. siječnja 2019.)

Objavljene nacionalne Smjernice za podnositelje zahtjeva ERA PerMed Cofound inicijative za „Personaliziranu medicinu“ - poziv 2019. (25. siječnja 2019.)