Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje javni natječaj za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2019./2020. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

Rok: 4. studenoga 2019. godine
Elektronički obrazac za prijavu je na poveznici: https://posebne.stipendije.eu/

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 604-01/19-01/00013
URBROJ: 533-04-19-0010

Zagreb, 14. listopada 2019.

Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019.), članka 12. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/2019.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata (u daljnjem tekstu: državne stipendije)
za akademsku godinu 2019./2020. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu)
redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

I. Državne stipendije dodjeljuju se u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/2019.).

II. Studijski programi za deficitarna zanimanja:

STUDIJSKI PROGRAMI

Medicina
Farmacija
Računarstvo
Elektrotehnika
Strojarstvo
Matematika
Matematika - nastavnički
Fizika - nastavnički
Fizika
Rehabilitacija
Logopedija
Informatika - nastavnički
Anglistika
Anglistika - nastavnički.

III. Državne stipendije dodjeljuju se u kategoriji 1 - redovitim studentima studijskih programa za deficitarna zanimanja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe - 270 stipendija:

IV. Državne stipendije dodjeljuju se u kategoriji 2 - redovitim studentima osobama s invaliditetom - 70 stipendija.

V. Državne stipendije za posebne skupine studenata dodjeljuju se u kategoriji 3 - redovitim studentima kategoriziranim sportašima s valjanom kategorizacijom - 10 stipendija.

VI. Državne stipendije dodjeljuju se u kategoriji 4 - redovitim studentima kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja - 10 stipendija.

VII. Državne stipendije dodjeljuju se u kategoriji 5 - redovitim studentima koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj – darovitim mladim umjetnicima - 10 stipendija.

VIII. Državne stipendije dodjeljuju se u kategoriji 6 - redovitim studentima bez oba roditelja - 10 stipendija.

IX. Državne stipendije dodjeljuju se u kategoriji 7 - redovitim studentima roditeljima - 20 stipendija.

X. Tekst Natječaja objavljen je na mrežnoj stranici Ministarstva. Prijava za državne stipendije za posebne skupine studenata podnosi se u sljedećim koracima

  1. Pristupanje elektroničkom obrascu poveznicom: http://posebne.stipendije.eu/ 
  2. Ispunjavanje osobnih podataka, podataka o visokom učilištu i studijskom programu u prvom dijelu elektroničkoga obrasca.
  3. Odabir kategorije stipendije i popunjavanje traženih podataka u drugom dijelu elektroničkoga obrasca.
  4. Za uspješan završetak prijave potrebno je izvršiti autorizaciju AAI@EduHr računom, poveznicom na kraju obrasca.

* Obrazac se podnosi isključivo u elektroničkom obliku – obrazac i obvezni prilozi ne šalju se u tiskanom (papirnatom) obliku na adresu Ministarstva.

XI. Provedba Natječaja

Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnoga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata koje imenuje ministar.

XII. Odluka o dodjeli državnih stipendija

Ministar će na prijedlog Povjerenstva u roku od najviše petnaest (15) dana od zaprimanja prijedloga Povjerenstva donijeti Odluku o dodjeli državnih stipendija za posebne skupine studenata na temelju rang-lista.

Kvote u sklopu svake pojedinačne kategorije stipendije propisuju se Natječajem. Povjerenstvo zadržava pravo raspodjele planiranih kvota stipendija u sklopu pojedinih kategorija u skladu s brojem prijava.

Na temelju liste kandidata kojima je prihvaćena primjedba, ministar će donijeti Odluku o dodjeli državnih stipendija za posebne skupine studenata u skladu s prihvaćenim primjedbama i snižavanjem praga.

XIII. Rok za podnošenje prijava

Prijave na N natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se od 14. listopada do 4. studenoga 2019. godine (uključujući i 4. studenoga).
Elektroničke prijave zatvaraju se u utorak, 4. studenoga 2019., u 12.00 sati.
Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum elektroničkog zaprimanja prijave.

XIV. Završne odredbe

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, kao i tiskane prijave poslane poštom, neće se razmatrati.

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na službenu e-mail adresu:
stipendije-posebne@mzo.hr i na Facebook stranicu Državne stipendije za posebne skupine studenata.

U skladu s člankom 12. stavkom 4. Pravilnika, Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata ima sedam članova, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su tri člana predstavnici studenata na prijedlog Hrvatskoga studentskog zbora uz osiguravanje zastupljenosti predstavnika sveučilišnih i stručnih studija, jedan predstavnik Rektorskoga zbora i jedan predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola te dva predstavnika Ministarstva.

Sastav Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata čine:

Kristina Ferara Blašković, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, predsjednica;
Davor Došlinec, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, član;
prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Rektorski zbor, članica;
dr. sc. Vlatka Ružić, Vijeće veleučilišta i visokih škola, članica;
Antonela Čule, Hrvatski studentski zbor, članica;
Tomislav Milošević, Hrvatski studentski zbor, član;
Ivan Pnjak, Hrvatski studentski zbor, član.

Sve primjedbe vezane uz ovaj Natječaj rješava Povjerenstvo za provedbu javnoga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata.

Upute i važne obavijesti studentima koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata sastavni su dio Natječaja.

MINISTRICA
prof. dr. sc. Blaženka Divjak