Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje javni natječaj za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2020./2021. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

Rok: 3. studenoga 2020.
Elektronički obrazac za prijavu je na poveznici: https://posebne.stipendije.eu/

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr

KLASA: 604-01/20-01/00013
URBROJ: 533-04-20-0002

Zagreb, 13. listopada 2020. 


Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019.), članka 12. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/2019.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata
(u daljnjem tekstu: državne stipendije)
za akademsku godinu 2020./2021.
(sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu)
redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj


I. Državne stipendije dodjeljuju se u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za posebne skupine studenata (Narodne novine, broj 74/2019.) u sljedećim kategorijama:

 • Kategorija 1 - redovitim studentima studijskih programa za deficitarna zanimanja navedena u točki II. ovog natječaja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe - 270 stipendija;
 • Kategorija 2 - redovitim studentima osobama s invaliditetom - 70 stipendija;
 • Kategorija 3 - redovitim studentima kategoriziranim sportašima s valjanom kategorizacijom - 10 stipendija;
 • Kategorija 4 - redovitim studentima kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja - 10 stipendija;
 • Kategorija 5 - redovitim studentima koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj – darovitim mladim umjetnicima - 10 stipendija;
 • Kategorija 6 - redovitim studentima bez obaju roditelja - 10 stipendija;
 • Kategorija 7 - redovitim studentima roditeljima - 20 stipendija.

II. Studijski programi za deficitarna zanimanja:

 • Medicina 
 • Farmacija 
 • Računarstvo 
 • Elektrotehnika  
 • Strojarstvo 
 • Matematika 
 • Matematika - nastavnički 
 • Fizika
 • Fizika - nastavnički  
 • Rehabilitacija 
 • Logopedija 
 • Anglistika 
 • Anglistika - nastavnički. 

III. Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:

 • da su hrvatski državljani (podatak o državljanstvu Ministarstvo preuzima iz službene evidencije nadležnog tijela) ili da su državljani Europske unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj te osobe sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti;
 • da imaju status redovitoga studenta na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj;
 • za vrijeme ostvarivanja prava na državnu stipendiju student ne može primati ni jednu drugu stipendiju koja se financira iz javnih izvora.

IV. Podnošenje prijava 

 1. Za prijavu je obvezno ispuniti elektronički obrazac koji se nalazi na mrežnoj stranici Ministarstva na adresi: http://posebne.stipendije.eu/. Za uspješan završetak prijave potrebno je izvršiti autorizaciju AAI@EduHr računom, poveznicom na kraju obrasca.
 2. Obrazac se podnosi isključivo u elektroničkom obliku - obrazac i obvezni prilozi ne šalju se u tiskanom (papirnatom) obliku.
V. Provedba Natječaja

Natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu javnoga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata koje imenuje ministar.

VI. Odluka o dodjeli državnih stipendija

Ministar će na prijedlog Povjerenstva u roku od najviše petnaest (15) dana od zaprimanja prijedloga Povjerenstva donijeti Odluku o dodjeli državnih stipendija za posebne skupine studenata na temelju rang-lista.

Kvote u sklopu svake pojedinačne kategorije stipendije propisane su ovim natječajem.

Povjerenstvo zadržava pravo raspodjele planiranih kvota stipendija u sklopu pojedinih kategorija u skladu s brojem prijava.

Na temelju liste kandidata kojima je prihvaćena primjedba, ministar će donijeti Odluku o dodjeli državnih stipendija za posebne skupine studenata u skladu s prihvaćenim primjedbama i snižavanjem praga.

VII. Rok za podnošenje prijava

Prijave na natječaj za dodjeljivanje državnih stipendija podnose se od utorka 13. listopada 2020. do utorka 3. studenoga 2020. godine u 12.00 sati.

Kao datum podnošenja prijave uzimat će se datum izvršene autorizacije prijave putem AAI@EduHr računa.

VIII. Završne odredbe

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave koje ne budu podnesene u propisanome roku, kao i tiskane prijave poslane poštom, neće se razmatrati.

Za sva dodatna objašnjenja studenti se mogu obratiti na službenu e-mail adresu:

stipendije-posebne@mzo.hr i na Facebook stranicu Državne stipendije za posebne skupine studenata.

U skladu s člankom 12. stavkom 4. Pravilnika, Povjerenstvo za provedbu javnoga natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata ima sedam članova, uključujući i predsjednika Povjerenstva, od kojih su tri člana predstavnici studenata na prijedlog Hrvatskoga studentskog zbora uz osiguravanje zastupljenosti predstavnika sveučilišnih i stručnih studija, jedan predstavnik Rektorskoga zbora i jedan predstavnik Vijeća veleučilišta i visokih škola te dva predstavnika Ministarstva.

Sastav Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata čine:

Ivica Šušak, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, predsjednik;
Davor Došlinec, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, član;
prof. dr. sc. Mirjana Hruškar, Rektorski zbor, članica;
dr. sc. Vlatka Ružić, Vijeće veleučilišta i visokih škola, članica;
Tomislav Milošević, Hrvatski studentski zbor, članica;
Luka Jurčević, Hrvatski studentski zbor, član;
Ante Grabić, Hrvatski studentski zbor, član.

Sve primjedbe vezane uz ovaj Natječaj rješava Povjerenstvo za provedbu javnoga Natječaja za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata.

Upute i važne obavijesti studentima koji se prijavljuju na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine studenata sastavni su dio Natječaja.

MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs