Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljeni Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na određeno vrijeme, do povratka službenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta

1. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 112-01/18-01/00587
URBROJ: 533-02-18-0018
Zagreb, 1. listopada 2018.

POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljeni
Oglas za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja
na određeno vrijeme, do povratka službenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta


Oglas je objavljen na:
web stranici Ministarstva uprave 20. srpnja 2018. godine
web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja 20. srpnja 2018. godine i
u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, broj 139, od 20. srpnja 2018. godine

Razgovor s Komisijom - intervju kandidata/kinja prijavljenih na navedeni oglas, a koji/e ispunjavaju formalne uvjete, te su dostavili/e potpunu i pravodobnu prijavu, za prijam na radno mjesto

Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za zajedničke poslove i programe
Služba za posebne programe i strategije

1. radno mjesto I. vrste – viši/a stručni/a savjetnik/ca za preventivne programe

održati će se u ponedjeljak, 15. listopada 2018. godine, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38, prema sljedećem rasporedu (prema početnim slovima prezimena):

9.00 sati - VUK. A.
9.30 sati - RAD. G.
10.00 sati - TRB. H.
10.30 sati - JUR. M.
11.00 sati - ŠKO. ZAG. M.
11.30 sati - JEĐ. TAB. S.

Za kandidata/kinju koji/a ne pristupi na intervju, smatrat će se da je povukao/la prijavu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja