Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za stručnu procjenu eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala za provedbu Eksperimentalnoga programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ za školsku godinu 2024./2025.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za stručnu procjenu eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala za provedbu Eksperimentalnoga programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ za školsku godinu 2024./2025.
Zainteresirani kandidati mogu podnijeti svoje prijave na elektroničkom obrascu koji se nalazi na poveznici:
https://forme.mzo.hr/hr/obrazac/sp-eksperimentalni-materijali.
 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 023-02/24-06/00008
URBROJ: 533-06-24-0001
Zagreb, 22. ožujka 2024.
 
Na temelju članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/2019.), a u svezi s člankom 13. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018. i 85/2022.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje
 
JAVNI POZIV
za predlaganje članova stručnih povjerenstava za stručnu procjenu 
eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala za provedbu Eksperimentalnoga programa 
„Osnovna škola kao cjelodnevna škola - uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“
za školsku godinu 2024./2025.
 
Pozivamo učitelje, znanstvenike i metodičare da se jave na Javni poziv za predlaganje članova stručnih povjerenstava za stručnu procjenu eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala za provedbu Eksperimentalnoga programa „Osnovna škola kao cjelodnevna škola - uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja“ (u daljnjem tekstu: Eksperimentalni program) za školsku godinu 2024./2025.
 
Eksperimentalnim odgojno-obrazovnim materijalima u smislu ovoga Javnog poziva smatraju se udžbenici i drugi odgojno-obrazovni materijali.
 
U skladu s Javnim pozivom za dostavu eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala za korištenje u osnovnoj školi za provedbu Eksperimentalnoga programa prijave se podnose isključivo za stručnu procjenu nastavnih predmeta:
 
  • Prirodoslovlje za 2. i 6. razred osnovne škole
  • Društvo i zajednica za 2. razred osnovne škole
  • Informacijske i digitalne kompetencije za 2. i 6. razred osnovne škole
  • Praktične vještine za 2. razred osnovne škole.
 
Zadaća stručnih povjerenstava je stručna procjena i odobravanje eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala kojima se utvrđuje usklađenost s predmetnim kurikulumom i međupredmetnim temama te sa standardima i zahtjevima koji su propisani Smjernicama za procjenu i odabir eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala (KLASA: 602-01/23-01/00270, URBROJ: 533-06-23-0001, od 26. svibnja 2023. godine).
 
Stručno povjerenstvo imenuje se za određeni nastavni predmet za koji je podnesen zahtjev ili više zahtjeva za odobravanje eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala, a može procjenjivati i više eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala iz jednoga nastavnog predmeta.
 
U stručno povjerenstvo imenuju se:
 
  • učitelj iz područja za koje je eksperimentalni odgojno-obrazovni materijal namijenjen
  • znanstvenik/metodičar iz područja obuhvaćenog nastavnim predmetom ili područjem.
 
Član stručnog povjerenstva prije početka rada potpisuje Izjavu o sprečavanju sukoba interesa člana stručnog povjerenstava.
 
Ministar znanosti i obrazovanja imenovat će, između prijavljenih kandidata, članove stručnih povjerenstava za nastavne predmete, odnosno nastavna područja ovisno o vrsti i namjeni eksperimentalnog odgojno-obrazovnog materijala.
 
Prijava kandidata za člana stručnog povjerenstva treba sadržavati: ime i prezime, zanimanje, znanstveno zvanje, naziv i mjesto rada, adresu stanovanja i broj telefona (po mogućnosti i mobilnog telefona) te ostale podatke tražene u Obrascu.
 
Online Obrazac za prijavu člana stručnog povjerenstva nalazi se na poveznici
https://forme.mzo.hr/hr/obrazac/sp-eksperimentalni-materijali.
 
Potpisanu Izjavu o sprečavanju sukoba interesa i kratki pregled rada potrebno je dostaviti na elektroničku adresu:
udzbenici@mzo.hr.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs