Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama za izradu prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i strukovnih kurikuluma za stjecanje kvalifikacije frizer, fotograf, soboslikar-ličilac

Rok: 28. rujna 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 023-03/18-06/00035
URBROJ: 533-05-18-0001

Zagreb, 18. rujna 2018.

Na temelju Ugovora o provedbi projekta Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a u sklopu Švicarsko-hrvatskoga programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti u proširenoj Europskoj uniji, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje
 
JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama za izradu prijedloga
standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i strukovnih kurikuluma
za stjecanje kvalifikacije frizer, fotograf, soboslikar-ličilac

 
                                                                     
I.

U svrhu osiguravanja rada stručnjaka za izradu prijedloga Standarda zanimanja, Standarda kvalifikacija i Strukovnih kurikuluma za kvalifikacije frizer, fotograf i soboslikar-ličilac Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka.
II.

Ovim javnim pozivom traži se prijava stručnjaka iz reda poslodavaca, nastavnika strukovno-teorijskih predmeta te praktične nastave i vježbi kao i stručnih učitelja za izradu prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.
III.

Zadaće stručnjaka imenovanih u radne skupine su:
  • analiza smjernica za razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacije;
  • prikupljanje i obrada podataka;
  • analiza strateških dokumenata relevantnih za srednje strukovno obrazovanje;
  • izrada nacrta standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i strukovnih kurikuluma za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.
IV.
 
Imenovani članovi radnih skupina obvezni su prisustvovati radnim sastancima te provoditi potrebne konzultacije u svrhu doprinosa radu radne skupine i izraditi prijedlog standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i strukovnoga kurikuluma za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.
V.

Za rad u radnim skupinama može se prijaviti osoba s radnim iskustvom od najmanje osam godina relevantnim za djelokrug poslova i kvalifikaciju čiji se prijedlog izrađuje; koja ima odgovarajuću vrstu obrazovanja s obzirom na radnu skupinu, odnosno kvalifikaciju za koju se prijavljuje; koja zna metodologiju izrade standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i strukovnoga kurikuluma u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.
VI.

Stručnjak imenovan u radnu skupinu ima pravo na naknadu za rad i ostale troškove propisane Odlukom o visini naknada stručnjaka radnih skupina u sklopu projekta Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (KLASA: 023-03/18-06/00036, URBROJ: 533-05-18-0001) od 11. lipnja 2018. godine.

VII.

Prijave, uz koje se obvezno prilaže životopis u Europass obliku te motivacijsko pismo, šalju se poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za strukovno obrazovanje, Odjel za promociju strukovnog obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava za rad u radnim skupinama za izradu prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma“ s naznakom kvalifikacije za koju se prijavljuje (frizer, fotograf ili soboslikar-ličilac).

VIII.

Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i strukovnih kurikuluma za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva raspisuje se od 19. do 28. rujna 2018. godine.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru do 5. listopada 2018. godine elektroničkim putem.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja