Bilateralne stipendije Narodne Republike Kine u akademskoj godini 2024./2025.

Rok: 2. veljače 2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Veleposlanstvom Narodne Republike Kine u Zagrebu, pozivaju na podnošenje prijava za stipendije Vlade Narodne Republike Kine u akademskoj godini 2024./2025.
 
Spomenute stipendije dodjeljuju se u okviru hrvatsko-kineske bilateralne suradnje, odnosno u sklopu Bilateralnog programa akademske mobilnosti, a ovim pozivom su hrvatskim državljanima ponuđene stipendije za:
 
 1. cjeloviti prijediplomski studij;
 2. cjeloviti diplomski studij;
 3. cjeloviti poslijediplomski doktorski studij;
 4. stručno usavršavanje u Narodnoj Republici Kini.
 
Stipendije omogućuju pohađanje cjelovitog preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studijskog programa ili jednogodišnje stručno usavršavanje na nekom od 300-tinjak kineskih sveučilišta koja sudjeluju u programu.
 
Stipendija uključuje: 
 
 1. pokriven trošak školarine;
 2. mjesečnu financijsku potporu tijekom boravka u Kini;
 3. subvencionirani studentski smještaj; 
 4. zdravstvenu zaštitu;
 5. pokriven trošak prijevoza.
 
Kineska strana isplaćuje stipendistima financijsku potporu tijekom boravka u Kini, a troškove putovanja stipendista u Kinu snosi hrvatska strana (Agencija za mobilnost i programe EU). 
 
Prednost se daje kandidatima koji nisu do sada bili dobitnici stipendija Vlade NR Kine te kandidatima koji imaju prihvatno pismo od kineskog sveučilišta iz kojega je vidljivo da će se kandidatu omogućiti izravan upis na pojedino sveučilište (detaljnije objašnjeno u točki 7. u popisu prijavne dokumentacije koji se nalazi u tekstu ovog poziva niže).
 
Detaljne informacije o stipendijama NR Kine nalaze se na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija.
 
Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u dva (2) primjerka:
 
 1. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na engleskome jeziku dostupan na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU-a;
 2. otisnut, ispunjen i potpisan on-line obrazac na engleskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija;
 3. preslika putovnice s rokom valjanosti nakon 1. ožujka 2025.;
 4. ovjerena preslika diplome najviše završene razine obrazovanja; dodatno, kandidati koji u trenutku prijave imaju status studenta bilo koje razine studija, dodatno trebaju priložiti potvrdu o upisu na visoko učilište. Potrebno je dostaviti dokumente u izvorniku na engleskome jeziku ili preslike originala na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleskome ili kineskome jeziku;
 5. prijepis ocjena najviše završene razine studija na engleskome jeziku ili presliku originala na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleskome ili kineskome jeziku;
 6. dokaz o znanju jezika; kandidati koji se prijavljuju za studijske programe na engleskom jeziku trebaju dostaviti dokaz o znanju engleskoga jezika (npr. IELTS, TOEFL ili druge potvrde); kandidati koji se prijavljuju za studijske programe na kineskome jeziku trebaju priložiti dokaz o znanju kineskoga jezika (HSK certifikat razine 3 za prijediplomske studije i stručno usavršavanje, a potvrdu HSK razine 4 za diplomske i poslijediplomske studije na kineskome jeziku);
 7. prihvatno pismo; svi kandidati trebaju priložiti prihvatno pismo željenog sveučilišta u NR Kini iz kojega je vidljivo da će se u slučaju dodjele stipendije kandidatu omogućiti izravan upis na to sveučilište. Prihvatljive su i potvrde koje dokazuju da kinesko sveučilište razmatra kandidata za studij ili pozivno pismo od profesora s ustanove domaćina. Kandidatima koji ne prilože prihvatno pismo ne može se jamčiti da će im biti osiguran upis na željeno visoko učilište te Kinesko vijeće za dodjelu stipendija zadržava pravo na raspoređivanje kandidata na druga visoka učilišta u NR Kini;
 8. plan studija ili istraživanja na engleskome jeziku; minimalno 200 riječi za studente koji planiraju upisati prijediplomski studij, najmanje 800 riječi za kandidate koji planiraju upisati diplomski ili poslijediplomski doktorski studij te minimalno 500 riječi za kandidate koji se prijavljuju za stručno usavršavanje;
 9. dvije preporuke; kandidati za diplomski i poslijediplomski studij te za stručno usavršavanje uz sve navedeno trebaju dostaviti i dva pisma preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta, na engleskome jeziku;
 10. kandidati za umjetničke smjerove trebaju priložiti primjere svojih radova u skladu s umjetničkim područjem za koje se prijavljuju; primjerice kandidati koji se prijavljuju za glazbene studije prilažu svoje glazbene izvedbe, a kandidati za likovne studije trebaju priložiti svoje crteže, slike, fotografije ili druge odgovarajuće radove po izboru; dostava tih radova moguća je na USB uređaju, u mapi ili na drugi prikladan način;
 11. kandidati mlađi od 18 godina trebaju dostaviti važeći dokument zakonskoga skrbnika u Kini;
 12. preslika ispunjenoga obrasca o zdravstvenom stanju na engleskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija. Originalni primjerak obrasca ne prilaže se prijavnoj dokumentaciji, nego se predaje nakon dolaska u NR Kinu. Nepotpuna liječnička potvrda, kao i nepotpisana te neovjerena liječnička potvrda, smatra se neprihvatljivom. Liječnička potvrda vrijedi šest mjeseci od dana izdavanja, stoga se kandidati upozoravaju da pravodobno planiraju odlazak liječniku;
 13. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci od dana podnošenja prijave za stipendiju (uvjerenje se može zatražiti fizički pri nadležnom općinskom sudu ili putem sustava e-Građani elektroničkim putem); potrebno je priložiti presliku originala na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleskome jeziku;
 14. životopis na engleskome jeziku (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno).
 
Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na engleskome ili kineskome jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski ili kineski jezik.
 
Prije podnošenja prijave svi kandidati moraju se registrirati on-line na mrežnoj stranici Kineskog vijeća za dodjelu stipendija. Prilikom prijave, pod vrstu programa (Program Category) potrebno je izabrati A (Type A), a pod broj ustanove (Agency Number) treba navesti broj 1911, odnosno broj Veleposlanstva NR Kine u Zagrebu.
 
Prijaviteljima su dostupne i korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja.
 
Za sve pojedinosti i dodatne informacije o pozivu zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte:
bilaterala@ampeu.hr.
 
Prijava za stipendiju, s cjelokupnom dokumentacijom, podnosi se u dva (2) primjerka na adresu:
 
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Za bilateralne stipendije NR Kine“.
 
Rok za podnošenje prijave za stipendiju je 2. veljače 2024. godine.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Agencija za mobilnost i programe EU-a izabrat će i predložiti kineskoj strani kandidate za stipendiju te zatim putem elektroničke pošte obavijestiti kandidate o tome je li prijava uvrštena u uži izbor do kraja ožujka 2024. godine. Konačnu odluku o dobitnicima stipendije donijet će Kinesko vijeće za dodjelu stipendija najkasnije do kraja srpnja 2024. godine.
 
Agencija za mobilnost i programe EU-a snosit će troškove putovanja stipendistima koje hrvatska strana predloži za stipendiju, odnosno kandidatima čije prijave budu odobrene. Da bi ostvarili pravo na pokrivanje troškova prijevoza, dobitnici stipendije moraju se javiti Agenciji za mobilnost i programe EU prije putovanja (oko 30 dana prije planiranog dana polaska).
 
Odjel za visoko obrazovanje - partnerske zemlje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje osobne podatke u svrhu prijave za stipendiju Narodne Republike Kine u akademskoj godini 2024./2025. Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka.