Bilateralne stipendije Slovačke Republike u akademskoj godini 2024./2025.

Rok: 15. ožujka 2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s Veleposlanstvom Slovačke Republike u Zagrebu, pozivaju na podnošenje prijava za stipendije Vlade Slovačke Republike u akademskoj godini 2024./2025.
 
Spomenute stipendije dodjeljuju se u okviru hrvatsko-slovačke bilateralne suradnje, odnosno u sklopu Bilateralnog programa akademske mobilnosti, a ovim pozivom su hrvatskim državljanima ponuđene sljedeće stipendije:

1. Stipendije za studij:
 
a) stipendije za semestralni/djelomičan prijediplomski i diplomski studij

Razdoblje mobilnosti: 4 ili 10 mjeseci (1 ili 2 semestra).
Stipendije omogućuju razdoblje studija na slovačkim sveučilištima, a namijenjene su studentima prijediplomskog i diplomskog studija upisanima na visoka učilišta u RH.
Stipendija uključuje: pokriven trošak školarine, financijsku potporu tijekom boravka u Slovačkoj (400,00 EUR mjesečno, odnosno 620,00 EUR od siječnja 2024.) te pokriven trošak prijevoza.
 
b) stipendije za djelomičan poslijediplomski doktorski studij

Razdoblje mobilnosti: od 1 do 10 mjeseci.
Stipendije omogućuju razdoblje studija i/ili istraživanja na slovačkim ustanovama, a namijenjene su studentima poslijediplomskoga doktorskog studija upisanima na visoka učilišta u RH.
Stipendija uključuje: pokriven trošak školarine, financijsku potporu tijekom boravka u Slovačkoj (734,00 EUR mjesečno, odnosno 1025,50 EUR od siječnja 2024.) te pokriven trošak prijevoza.
 
2. Stipendija za mobilnost sveučilišnih profesora.
 
Razdoblje mobilnosti: do 30 dana.
Stipendija omogućuje boravak na slovačkim ustanovama u svrhu istraživanja, održavanja nastave (poučavanja) ili stručnog usavršavanja, a namijenjena je znanstveno-nastavnom osoblju iz područja slovačkog jezika i književnosti te hrvatskog jezika i književnosti na visokim učilištima u RH.

Stipendija uključuje: mjesečnu financijsku potporu tijekom boravka u Slovačkoj (1015,00 EUR, odnosno 1420,00 EUR od siječnja 2024.) te pokriven trošak prijevoza.

Slovačka strana isplaćuje stipendistima financijsku potporu tijekom boravka u Slovačkoj, a troškove putovanja stipendista u Slovačku snosi hrvatska strana (Agencija za mobilnost i programe EU).

Stipendije se moraju iskoristiti u akademskoj godini 2024./2025., odnosno u razdoblju od 15. rujna 2024. do 30. kolovoza 2025. godine.

Detaljne informacije o svim navedenim stipendijama dostupne su na mrežnoj stanici Ministarstva obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike. 

Prijava za stipendiju treba sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u dva (2) primjerka:
 
1. ispunjen, otisnut te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku;
 
2. ispunjen, otisnut te potpisan slovački prijavni obrazac;
 
3. životopis (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno);
 
4. motivacijsko pismo u kojem je obrazložena profesionalna i osobna motivacija kandidata za boravak u Slovačkoj u okviru stipendije;
 
5. plan studija ili plan istraživanja ili nastavni plan u skladu sa svrhom mobilnosti;
 
6. prihvatno pismo ustanove domaćina u Slovačkoj iz kojega je vidljivo da će se u slučaju dodjele stipendije kandidatu omogućiti boravak na toj ustanovi; 

7. preporuke:
 
a. studenti prijediplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti dvije preporuke profesora s matičnoga visokog učilišta;
b. studenti poslijediplomskog doktorskog studija trebaju priložiti preporuku mentora svoje doktorske disertacije; 
c. profesori trebaju priložiti preporuku voditelja odjela/odsjeka s matičnoga visokog učilišta;
 
8. studenti prijediplomskoga i diplomskoga studija trebaju priložiti potvrdu o upisu na visoko učilište i prijepis ocjena dosadašnjeg studija (sve razine);
 
9. studenti poslijediplomskog doktorskog studija i profesori trebaju priložiti popis izdanih publikacija vezanih za planirani boravak u Slovačkoj;
 
10. kandidati koji se prijavljuju za programe na engleskom jeziku (radni jezik studija, istraživanja ili nastave treba biti naveden u prihvatnom pismu) prijavi trebaju priložiti dokaz (potvrdu) o znanju engleskoga jezika;

11. fotografije veličine 3,5 x 4 cm priložene uz original i presliku slovačkoga prijavnog obrasca.
 
Svi dokumenti koji nisu u izvorniku na engleskom, slovačkom ili češkom jeziku trebaju biti dostavljeni u obliku ovjerenoga prijevoda na engleski, slovački ili češki jezik (uz iznimku hrvatskog prijavnog obrasca koji se dostavlja na hrvatskom).

Prijaviteljima su dostupne i korisne informacije za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljena pitanja.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o pozivu zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte:
bilaterala@ampeu.hr.

Prijava za stipendiju, s cjelokupnom dokumentacijom, podnosi se u dva (2) primjerka na adresu:
 
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: 'Za bilateralne stipendije Slovačke Republike'
 
Rok za podnošenje prijave za stipendiju je 15. ožujka 2024. godine.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Agencija za mobilnost i programe EU-a izabrat će i predložiti slovačkoj strani kandidate za stipendiju te zatim putem elektroničke pošte obavijestiti kandidate o tome je li prijava uvrštena u uži izbor do kraja travnja 2024. godine. Konačnu odluku o dobitnicima stipendije donijet će Ministarstvo obrazovanja, znanosti, istraživanja i sporta Slovačke Republike najkasnije do kraja lipnja 2024. godine.

Agencija za mobilnost i programe EU-a snosit će troškove putovanja autobusom ili vlakom stipendistima koje hrvatska strana predloži za stipendiju, odnosno kandidatima čije prijave budu odobrene. Da bi ostvarili pravo na pokrivanje troškova prijevoza (povratnu kartu), dobitnici stipendije moraju se javiti Agenciji za mobilnost i programe EU prije putovanja (oko 30 dana prije dana polaska).

Odjel za visoko obrazovanje - partnerske zemlje koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije obrađuje osobne podatke u svrhu prijave za stipendiju Vlade Republike Slovačke u akademskoj godini 2024./2025.
Više o obradi osobnih podataka možete pročitati u Općoj obavijesti o obradi osobnih podataka.