Drugo produženje roka za prijavu i treća izmjena dokumentacije: Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije K.K.01.1.1.07

Produženje roka: 5. listopada 2018.

Objavljena je treća izmjena dokumentacije otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, K.K.01.1.1.07 te je produžen rok za podnošenje projektnih prijedloga za navedeni poziv do 5. listopada 2018. godine.

Izmijenjena dokumentacija objavljena je na poveznici središnje stranice EU fondova.