Javni natječaj za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Kritičko mišljenje

Rok: 15. listopada 2021.

Na temelju Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine, broj 124/14), u okviru Cilja 2. Provesti cjelovitu kurikularnu reformu, Mjere 2.4. Izraditi i uvesti nacionalne kurikulume i 2.4.2. Ustroj i osposobljavanje radnih skupina za izradu predmetnih/modularnih  kurikuluma u osnovnoškolskom i gimnazijskom obrazovanju i radnih skupina za izradu kurikuluma za stjecanje kvalifikacija u redovnom strukovnom i umjetničkom obrazovanju, ministar znanosti i obrazovanja, na prijedlog Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme, raspisuje Javni natječaj za izbor kandidata za članove Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Kritičko mišljenje.

Temeljna zadaća Radne skupine je izrada Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnoga predmeta Kritičko mišljenje od 1. do 8. razreda osnovne škole kao alternativnoga izbornog predmeta za one učenike koji ne upisuju konfesionalni Vjeronauk. Uvođenje tog nastavnog predmeta predviđeno je Nacionalnim okvirnim kurikulumom za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (2011.) radi usklađivanja odgojno-obrazovnoga standarda i ujednačavanja opterećenja učenika u osnovnoj školi.

Vezano uz ovaj javni natječaj, pitanja se mogu uputiti na adresu elektroničke pošte kritickomisljenje@mzo.hr u roku od pet (5) dana od dana objave Javnog natječaja, a odgovori će biti objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja mzo.gov.hr u roku od 10 dana od objave Javnog natječaja.

Javni natječaj je otvoren od 1. do 15. listopada 2021. godine.

Elektronički obrazac za prijavu nalazi se na poveznici https://upitnik.carnet.hr/index.php/486997?lang=hr