Javni poziv za dostavu eksperimentalnih udžbenika za provedbu eksperimentalnoga programa u srednjim školama

Javni poziv je otvoren trajno.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za dostavu eksperimentalnih udžbenika za provedbu eksperimentalnoga programa u srednjim školama i
Smjernice za izradu i odobravanje eksperimentalnih odgojno-obrazovnih materijala u srednjim školama.REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-09/23-01/00123
URBROJ: 533-06-23-0001
Zagreb, 31. listopada 2023.
 
Na temelju članka 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.) te članka 13. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/18. i 85/22.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje
 
JAVNI POZIV
za dostavu eksperimentalnih udžbenika za provedbu 
eksperimentalnoga programa u srednjim školama
 
Sukladno članku 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20. i 151/22.), za provođenje eksperimentalnoga programa može se odobriti i korištenje odgovarajućih udžbenika ili odstupanje od redovitoga nastavnog plana i programa te organizacije rada ako to zahtijeva eksperimentalni program.
 
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane nakladnike da sa svojim eksperimentalnim udžbenicima sudjeluju u provedbi eksperimentalnoga programa za koji je određena školska ustanova dobila Rješenje o odobravanju provedbe eksperimentalnoga programa (u daljnjem tekstu: Rješenje).
 
Eksperimentalnim udžbenicima smatraju se udžbenici usklađeni s eksperimentalnim programom za koji je Ministarstvo izdalo Rješenje.
 
Zahtjevu je potrebno priložiti:
 
  • pristup elektroničkome eksperimentalnom udžbeniku za četiri osobe
  • izjavu o jezičnoj i grafičkoj uređenosti teksta
  • izjavu odgovorne osobe da odgovara za sve pogreške koje se pojave u eksperimentalnome udžbeniku te da će ih otkloniti o vlastitome trošku
  • Rješenje kojim se odobrava provedba eksperimentalnoga programa
  • poveznicu na eksperimentalni program/kurikulum nastavnoga predmeta kojem je eksperimentalni udžbenik namijenjen.
 
Pri podnošenju zahtjeva ne uplaćuje se pristojba.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs