Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije CNC operater, kuhar i konobar

Rok: 25. travnja 2022. 

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 602-03/22-09/00108
URBROJ: 533-05-22-0001
 
Zagreb, 1. travnja 2022. 
 
Na temelju članka 29. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 07/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje
 
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije CNC operater, kuhar i konobar 
 
I.
 
U svrhu osiguravanja rada stručnjaka za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije CNC operater, kuhar i konobar, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije CNC operater, kuhar i konobar.
 
II.
 
Ovim javnim pozivom traži se prijava stručnjaka iz reda poslodavaca i nastavnika za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.
 
III.
 
Zadaće stručnjaka imenovanih u radne skupine su:
 
  • analiza kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva,
  • prikupljanje i obrada podataka,
  • analiza izvješća Povjerenstva za praćenje i vrednovanje eksperimentalne provedbe strukovnih kurikuluma,
  • revizija kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.
 
IV.
 
Imenovani stručnjaci radnih skupina obvezni su prisustvovati radnim sastancima, provoditi potrebne konzultacije i provesti reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.
 
V.
 
Za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva može se prijaviti osoba koja ima:
 
  • radno iskustvo od najmanje osam godina relevantno za djelokrug poslova i kvalifikaciju za koju se provodi revizija kurikulumskih dokumenata,
  • odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, odnosno kvalifikaciju za koju se prijavljuje,
  • znanje o metodologiji izrade kurikulumskih dokumenata u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom.
 
VI.
 
Imenovani stručnjaci imaju pravo na naknadu za rad i ostale troškove propisane Odlukom o visini i načinu isplate naknade za rad i naknade putnih troškova članovima Radne skupine za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikaciju CNC operater (KLASA: 602-03/22-09/00105; URBROJ: 533-05-22-0001) od 28. ožujka 2022. godine, Odlukom o visini i načinu isplate naknade za rad i naknade putnih troškova članovima Radne skupine za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikaciju kuhar (KLASA: 602-03/22-09/00106; URBROJ: 533-05-22-0001) od 28. ožujka 2022. godine, Odlukom o visini i načinu isplate naknade za rad i naknade putnih troškova članovima Radne skupine za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikaciju konobar (KLASA: 602-03/22-09/00107; URBROJ: 533-05-22-0001) od 28. ožujka 2022.
 
VII.
 
Prijave, uz koje se obvezno prilaže životopis u Europass obliku te motivacijsko pismo, šalju se elektroničkom poštom na adresu: pisarnica@mzo.hr, s naznakom: Prijava za rad na reviziji kurikulumskih dokumenata s naznakom kvalifikacije za koju se prijavljuje (CNC operater, kuhar i konobar).
 
VIII.
 
Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za reviziju kurikulumskih dokumenata za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva raspisuje se od 4. travnja do 25. travnja 2022. godine.
 
Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru do 30. travnja 2022. godine elektroničkim putem.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja