Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje koje provode eksperimentalne programe, za stjecanje kvalifikacija za zanimanja

staklar, dimnjačar, kozmetičar, frizer, soboslikar ličilac dekorater i intermedijski fotograf, za nabavu potrebne opreme u svrhu osiguravanja minimalnih materijalnih uvjeta za izvođenje nastave

Rok: 11. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 602-03/19-08/00494
URBROJ: 533-05-19-0001

Zagreb, 29. listopada 2019.

Na temelju Ugovora o provedbi projekta Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti u proširenoj Europskoj uniji, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje koje provode eksperimentalne programe za stjecanje kvalifikacija staklar, dimnjačar, kozmetičar, frizer, soboslikar ličilac dekorater i intermedijski fotograf,
iz obrazovnog sektora Osobne usluge, usluge zaštite i druge usluge, za nabavu potrebne opreme u svrhu osiguravanja minimalnih materijalnih uvjeta za izvođenje nastave
.                                                               

I.

U svrhu osiguravanja materijalnih uvjeta za izvođenje nastave eksperimentalnih programa za stjecanje kvalifikacija staklar, dimnjačar, kozmetičar, frizer, soboslikar ličilac dekorater i intermedijski fotograf, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za nabavu potrebne opreme u školskoj godini 2019./2020.

II.

Ovim javnim pozivom traži se prijava ustanova za strukovno obrazovanje koje provode eksperimentalne programe  za stjecanje kvalifikacija iz točke I. ovoga poziva.

III.

Prijave, uz koje se obvezno prilažu izvještaji o postojećoj opremi ustanove za strukovno obrazovanje, šalju se elektroničkim putem na adresu opremanje.modernizacija@mzo.hrPrijava ustanove za strukovno obrazovanje za opremanje u okviru Švicarskog instrumenta pomoći u školskoj godini 2019./2020.“. Traženi izvještaj o postojećoj opremi kojom škola raspolaže moguće je preuzeti ovdje.

IV.

Javni poziv za iskazivanje interesa ustanova za strukovno obrazovanje za nabavu potrebne opreme u svrhu osiguravanja minimalnih materijalnih uvjeta za izvođenje nastave eksperimentalnih programa za stjecanje kvalifikacija staklar, dimnjačar, kozmetičar, frizer, soboslikar ličilac dekorater i intermedijski fotograf u školskoj godini 2019./2020., iz točke I. ovoga poziva, raspisuje se od 5. do 11. studenoga 2019. godine.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru do 15. studenoga 2019. godine elektroničkim putem.