Javni poziv za iskazivanje interesa za vanjske sektorske stručnjake radnih skupina sektorskih vijeća

Rok: 31. prosinca 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 602-04/16-08/00004
URBROJ: 533-04-18-0003
Zagreb, 24. travnja 2018.

Na temelju članka 12. stavka 7. Zakona o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 22/13 i 41/16 - Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske) i članka 43. stavka 2. Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, broj 62/14), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje sljedeći
JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa za vanjske sektorske stručnjake radnih skupina sektorskih vijeća
I.

U svrhu osiguravanja kvalificiranih stručnjaka za vrednovanje prijedloga standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja svih profila i razina, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa za vanjske sektorske stručnjake radnih skupina sektorskih vijeća.
II.

Ovim javnim pozivom traži se prijava kandidata za uspostavu evidencije vanjskih sektorskih stručnjaka koji će sudjelovati u poslovima vrednovanja kao što je potpora radu sektorskim vijećima, imenovanim na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o Hrvatskome kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 22/13 i 41/16 - Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske).
III.

Vanjski sektorski stručnjaci vrednovat će prijedloge za upis u Registar Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira iz točke I. ovoga javnog poziva, za koje članovi sektorskih vijeća nemaju odgovarajući profil, odnosno razinu kvalifikacije, sukladno članku 43. stavku 1. Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, broj 62/14).
IV.

Za vanjskoga sektorskog stručnjaka može biti prijavljena osoba koja posjeduje radno iskustvo od najmanje pet godina relevantno za djelokrug poslova i kvalifikaciju odgovarajućega profila s obzirom na sektor za koji se prijavljuje.
V.

Vanjski sektorski stručnjak sektorskog vijeća ima pravo na naknadu za rad i ostale troškove rada sukladno Odluci o visini i načinu isplate naknade za rad i naknade putnih troškova predsjednicima i članovima sektorskih vijeća i vanjskim stručnjacima koji sudjeluju u radu radnih skupina sektorskih vijeća te u skladu s Poslovnikom sektorskih vijeća.
VI.

Prijave, uz koje se obvezno prilaže životopis u Europass formatu, motivacijsko pismo i uvjerenje nadležnoga suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, podnose se u pisanome obliku na adresu:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
Uprava za visoko obrazovanje,
Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir,
Donje Svetice 38,
10 000 Zagreb,
s naznakom: „Prijava kandidata za vanjske sektorske stručnjake radnih skupina sektorskih vijeća“.

Kandidati su dužni u prijavi navesti za koji sektor/podsektor ili koje sektore/podsektore se prijavljuju sukladno podjeli sektora definiranoj člankom 38. stavkom 1. Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.

VII.

Javni poziv za prijavu kandidata za vanjske sektorske stručnjake radnih skupina sektorskih vijeća raspisuje se od 30. travnja do 31. prosinca 2018. godine.

Svi kandidati bit će obaviješteni jesu li upisani ili nisu u evidenciju u roku od 90 dana od dana isteka roka prijave na ovaj javni poziv.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja