Javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje korištenja udžbenika u školi i uvrštavanje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika za šk. god. 2024./2025.

Rok: 13. ožujka 2024.
Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za odobravanje korištenja udžbenika u školi i uvrštavanje udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika za školsku godinu 2024./2025.


REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
Temeljem članka 6. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 116/2018. i 85/2022., u daljnjem tekstu: Zakon) Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje 
 
JAVNI POZIV
za podnošenje prijava za odobravanje korištenja udžbenika u školi i uvrštavanje udžbenika 
u Katalog odobrenih udžbenika za šk. god. 2024./2025.
 
Na Javni poziv moguće je podnijeti prijavu za udžbenike na jeziku i pismu nacionalnih manjina, udžbenike prilagođene za učenike s teškoćama u razvoju te za darovite učenike za sve razrede i predmete za koje ne postoje odgovarajući udžbenici.
 
Prema članku 12. stavku 2. Zakona prijave za odobravanje korištenja udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju i darovite učenike mogu se podnositi svake godine neovisno o javnom pozivu, i to najkasnije do 1. ožujka.
 
Na Javni poziv moguće je podnijeti prijavu za udžbenike za strukovne predmete u strukovnim programima za koje ne postoje udžbenici u Katalozima odobrenih udžbenika iz 2014., 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godine.
 
Zainteresirane pravne osobe registrirane za nakladničku ili izdavačku djelatnost podnose Zahtjev za odobravanje udžbenika usklađenog sa Zakonom i Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala (Narodne novine, broj 9/2019., u daljnjem tekstu: Pravilnik) najkasnije do 13. ožujka 2024. godine zajedno s prilozima koji su navedeni u Zahtjevu.
 
Zahtjev za odobrenje udžbenika na propisanom obrascu nakladnik podnosi u tiskanom i elektroničkom obliku:
 
  • u tiskanom obliku s propisanom dokumentacijom na adresu:
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za potporu i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Sektor za unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja
Služba za razvoj kurikula i udžbenike
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb
 
 
Nakon zaprimanja prijave, povjerenstvo koje je imenovao ministar znanosti i obrazovanja u roku od 90 dana donosi stručno mišljenje o usklađenosti udžbenika s predmetnim kurikulumom i međupredmetnim temema te Pravilnikom. Na temelju pozitivnog mišljenja stručnog povjerenstva ministar donosi Rješenje o odobravanju korištenja udžbenika u školi i uvrštavanju udžbenika u Katalog odobrenih udžbenika.
 
Napomene
 
  • Na temelju izvješća Državnog zavoda za statistiku parametar M za izračun najveće dopuštene cijene udžbenika sukladno članku 4. Zakona (medijalna neto plaća u Republici Hrvatskoj prema zadnjem izvješću Državnog zavoda za statistiku objavljenom do datuma objave javnog poziva) iznosi 998 eura (rujan 2023. godine).
 
  • Na temelju Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 92/2021.) ne plaća se upravna pristojba za zahtjev za pokretanje postupka odobravanja udžbenika.
 
KLASA:    602-09/23-01/00126
URBROJ:  533-06-23-0001
Zagreb, 11. prosinca 2023.